Početna » Milan Trbović (stranica 4)

Milan Trbović

Molba za dodelu bezkamatne pozajmice

Formu molbe za bezkamatnu pozajmicu u skladu sa članom 3. Pravilnika SPRV Grad Novi Sad o dodeli bezkamatnih pozajmica možete preuzeti   OVDE.

Detaljnije »

Pravilnik o radu SPRV Grad Novi Sad

Detaljnije »

Sporazum o produženju PKU na tri godine

Detaljnije »

Važeći PKU do 05.03.2022. godine

Detaljnije »

Tumačenje važećeg PKU od strane Komisije od 17.12.2019. godine

Detaljnije »

Tumačenje PKU od strane Komisije od 09.12.2015. godine

Detaljnije »

Tumačenje važećeg PKU od strane Komisije od 15.10.2015. godine

Detaljnije »

Tumačenje važećeg PKU od strane Komisije do 28.09.2015. godine

Detaljnije »

Zahtev tri reprezentativna sindikata od 30.08.2019. godine

Detaljnije »

Postupak bodovanja u školama

Detaljnije »