Početna » Novosti (stranica 56)

Novosti

Šta smo postigli višemesečnim štrajkom sa USPRS?!

Službenu belešku sa sastanka održanog u Ministarstvu prosvete i nauke održanog 13.12.2011. godine povodom razmatranja Predloga izmena i dopuna Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama možete pogledati ovde.

Detaljnije »

Norma časova nastavnika srpskog jezika, matematike i stranog jezika

S obzirom na vaše nedoumice oko norme časova nastavnika srpskog jezika, matematike i stranog jezika, tumačeći član 136. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 52/11) i Pravilnik o normi časova neposrednog rada sa učenicima – nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Prosvetni glasnik RS”, br. 2/92 i 2/2000) stav SPRV je ...

Detaljnije »

Stav advokata SPRV po pitanju lekarskih pregleda

Imajući u vidu stav 1 i stav 5 važećeg Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, postoji obaveza zaposlenih da u toku radnog odnosa pribave lekarsko uverenje u kome bi se konstatovalo da poseduju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, ukoliko ovakvo lekarsko uverenje sa ovakvom sadržinom nisu pribavili prilikom zasnivanja radnog odnosa.

Detaljnije »

Unija SPRS: Ražanj, po treći put

Pon, apr 2, 2012   Od kako su Uniju SPRS, koja je u prošloj deceniji vodila najveću sindikalnu borbu u prosveti, napustili FBG, FBOŠ i SPRV (njeni osnivači), na prosvetnoj sindikalnoj sceni desile su se čudne stvari. Pomerile su se granice sindikalnog delovanja i udruživanja, a time i mnoge stečene sindikalne vrednosti došle u pitanje. Prvi neočekivan događaj: U Novom ...

Detaljnije »

Dopis članovima SPRV

Dopis članovima SPRV u osnovnim organizacijama koje su pristupile Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) Uvažene koleginice i kolege, Obavešteni smo da je vaša osnovna organizacija napustila SPRV i da se priključila Uniji. Nije nam namera da ometamo sindikalne slobode članova za koje smo se oduvek borili. Smatramo da je pravo pojedinca da bira način sindikalne deletnosti neprikosnoveno i u ...

Detaljnije »

Potpisana Deklaracija

U subotu, 10. marta 2012, u prostorijama Sindikata prosvetnih radnika Vojvodine, potpisana je Deklaracija o saradnji sindikata. Deklaraciju su potpisali SPRV, Forum beogradskih osnovnih škola i Forum beogradskih gimnazija. Deklaraciju možete preuzeti OVDE

Detaljnije »

8. mart

Detaljnije »

OSNIVAČI UNIJE SPRS OPET ZAJEDNO

OSNIVAČI UNIJE SPRS PONOVO ZAJEDNO Na inicijativu Sindikata prosvetnih radnika Vojvodine (SPRV), koji je na svojoj sednici vanredne Skupštine od 03.12. 2011. godine usvojio DEKLARACIJU O SARADNJI SINDIKATA, 28.01.2012. godine u kancelariji Sindikata prosvetnih radnika Vojvodine u Novom Sadu održan je sastanak sa predstavnicima Foruma beogradskih gimnazija (FBG) i Foruma beogradskih osnovnih škola (FBOŠ). SPRV, FBOŠ i FBG su osnovali ...

Detaljnije »

Sveti Sava – školska slava

Detaljnije »

Potpisan Sporazum o produžetku roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora

Saopštenje, 19.12.2011. Krajem prošle nedelje, 15. decembra 2011., ministar prosvete i nauke prof. dr Žarko Obradović, potpisao je sa predstavnicima svih reprezentativnih sindikata u prosveti Sporazum o produžetku roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika. Važenje Posebnog kolektivnog ugovora produžava se za rok od naredne tri godine. Tom prilikom konstatovano je od ...

Detaljnije »