Početna » Pitanja članova 2017

Pitanja članova 2017

Obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina

PITANJE: Obraćam Vam se kako biste mi pomogli u razjašnjenju člana 8 Zakona o osnovama sitema obrazovanja i vaspitanja. Naime, tu stoji da nastavnik “mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi“, ali ostaje nejasno kako se to ...

Detaljnije »

Raspodela i norma časova

PITANJE: Umesto radnice koja je na porodiljskom bolovanju, primljena je radnica sa 100% radnog vremena. Sada je, usled smanjenja broja odeljenja, radnica koja je primljena u radni odnos na neodređeno vreme sa 94% radnog vremena, ostala bez polovine časova, a na rang listi je poslednja po broju bodova, dok je radnici koja zamenjuje odsutnu radnicu procenat angažovanja ostao 100%! Da li ...

Detaljnije »

Bodovanje u skladu sa članom 33 PKU

PITANJE: Poštovani, zanima me da li postoji način da se Magistarska teza uvrsti u sistem bodovanja za pedagošku normu. Naime, pravnik naše škole tumači da magistratura sama po sebi ne nosi bodove, predložila sam da se onda boduje teza koja je objavljena i prati struku, međutim, na osnovu pravničkog tumačenja ni jedan jedini bod ne nosi ništa što ima veze ...

Detaljnije »

Diploma: Profesor razredne nastave

Poštovani, Obraćamo Vam se povodom nastalog problema, vezanog za izdavanje diplome, odnosno pokušaja promene naziva stečenog zvanja. Svi mi (u prilogu navedeni), završili smo Više škole (za obrazovanje vaspitača ili za obrazovanje učitelja), po starom programu. Nastavili smo studije upisom na treću godinu Pedagoškog fakulteta u Somboru školske 2006/2007. i 2007/2008. Godine na osnovu Rešenja o priznavanju prethodno položenih ispita ...

Detaljnije »

Plaćanje prekonormnog rada

Nastavnik čija je norma 20 časova, po nalogu direktora radi 22 časa uz obrazloženje da mu norma časova nije povećana već to spada u njegovu 40 časovnu radnu nedelju. Ta dva časa preko 20 mu radi takvog obrazloženja nisu plaćena kao prekonormni rad. Da li je nastavnik u pravu i ako jeste , na osnovu čega, odnosno da li direktor ...

Detaljnije »

Obaveštenje

Molimo sve članove koji nam pišu i postavljaju pitanja da navedu svoje ime, prezime i školu u kojoj rade.

Detaljnije »

Član 33. PKU – bodovanje

– Da li Pravilnikom o kriterijumima bodovanja zaposlenih, škola može doneti i usvojiti interni Pravilnik kojim predviđa kriterijum “radni staž u matičnoj školi” kojim se diskriminišu kolege koje su radile od početka radnog veka u prosveti, ali ne u toj školi.? Samim tim se stavljaju u inferioran, diskriminišući položaj u odnosu na kolege sa manjim brojem godina ukupnog radnog staža. ...

Detaljnije »

Solidarna pomoć

– Poštovani, radim u gimnaziji, koja je vaša članica. Blagajnica iz moje škole me je obavestila da imam prava na solidarnu pomoć, po članu 28. Kolektivnog ugovora jer sam duže od tri meseca na bolovanju. Ljudi iz opštine kažu da nemam jer je to trudničko bolovanje. Molim Vas da mi pomognete i objasnite šta i kako da uradim, da ostvarim ...

Detaljnije »