Početna » Pitanja članova

Pitanja članova

Raspodela časova

Detaljnije »

Plaćanje putnih troškova

PITANJE: Da li kolege koje rade u dve ili više škola  u različitom procentu norme treba da dobiju iznos putnih troškova ukoliko primaju u gotovini u visini markice u celosti? ODGOVOR:Članom 25. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim  i srednjim školama i domovima učenika propisano je da: “Zaposleni ima pravo na naknadu za dolazak i odlazak sa ...

Detaljnije »

Isplata jubilarnih nagrada

PITANJE: Pred Novu godinu lokalna samouprava ne isplaćuje svima koji su 2013. godine  stekli pravo na jubilarnu nego samo onima koji su to pravo ostvarili do 1. IX  2013. godine kažu biće u sledećoj godini. Znamo da su skoro sve opštine isplatile radnicima nagrade i da su opštine morale to da urade ali šta mi sada da radimo? Hvala ODGOVOR: ...

Detaljnije »

Godišnji odmor

PITANJE: Da li zaposleni nastavnik skole koji je stekao uslov za penziju, i ide u penziju krajem ove 2013. godine ima pravo na deo godisnjeg odmora? ODGOVOR: Ovakav zaposleni ima pravo na deo godišnjeg odmora, jer je u pitanju jedan oblik stečenog prava iz rada i u vezi rada. S poštovanjem, advokat dr Miodrag Brankovov, pravni savetnik SPRV

Detaljnije »

Zapošljavanje u javnom sektoru

PITANJE: Kako tumačite novi Zakon koji zaustavlja zapošljavanje u javnom sektoru, konkretno u prosveti. Naime, ako je nastavnik otisao 31. avgusta u penziju i na to mesto primljen radnik do raspisivanja konkursa, a konkurs bi trebalo uskoro da izađe, šta ce sada biti? Sme li direktor raspisati konkurs na neodređeno? Radi se o 55% časova a u toj opštini nema ...

Detaljnije »

Diploma privatnog fakulteta

PITANJE: Radim u osnovnoj školi, predajem izborni predmet Informatiku i računarstvo. Na konkurs za moje radno mesto je konkurisao gospodin sa diplomom mastera, završen na Singidunumu, smer Informacione tehnologije. Mene zanima da li on može da predaje u osnovnoj školi sa završenim privatnim fakultetom? Molim Vas za Vaše stručno mišljenje.   ODGOVOR: Odgovor je može. Svi koji završe fakultete- koji ...

Detaljnije »

Pravo na godišnji odmor

PITANJE: Koleginica je na bolovanju od 31.maja 2012.godine (nije trudničko) i nije koristila ni dan godišnjeg odmora. Trenutno je još na bolovanju, ali je pri kraju i pita da li ima prava da koristi godišnji odmor od prošle godine. Molim Vas za Vaše stručno mišljenje. Hvala ODGOVOR: Na osnovu člana 73. stav 3 važećeg Zakona o radu, samo zaposleni, koji ...

Detaljnije »

Zakonske obaveze poslodavca i zaposlenih

– Da li je škola koja ima svoj sajt obavezna da svoja zvanična dokumenta (Godišnji plan rada, Pravilnici i dr.) ubaci na taj sajt da bi ga svi videli ili ne?   ODGOVOR: Koliko je meni poznato, ne postoji izričita zakonska obaveza Vaše škole da na svom sajtu objavi zvanična dokumenta, koja Vi navodite, ali je to za očekivati da ...

Detaljnije »