Početna » Zanimljivosti » Боља школа, бољи факултет

Боља школа, бољи факултет

„Боља школа, бољи факс“ www.popravni.rs

 

У нашем школству, бар судећи по анализи одговора из анкете коју су Грађанске иницијативе спровеле међу ученицима старијих разреда основних и средњих школа из девет градова Србије, ученицима смета формалан и незаинтересован став наставника, чији се часови своде на читање из књига, диктирање или преписивање, и који приликом пропитивања инсистирају на простом понављању наученог. Ученици такође мисле да њихово школовање мора имати много више везе с реалним животом. Иако се слажу с тим да би образовање у Србији требало да буде боље, ђаци мисле да се ништа неће променити, како због недостатка новца, тако и због застарелих програма и наставника који се не прилагођавају променама у окружењу.

Стратегија за развој образовања препознаје компетенције као што су информатичка писменост, познавање страних језика, вештине за предузетништво и активизам, које тренутно нису у довољној мери развијени код ученика и студената након завршеног школовања. Од динамике неопходних промена, које у центар стављају ученика и студента, коришћења најбољих наших и иностраних искустава, увођења савремених метода учења, зависиће успех реформе образовања у Србији.

Део Иницијативе за реформу образовања је и веб-апликација „Боља школа, бољи факс“ (www.popravni.rs) за пријављивање проблема у образовању. Циљ те апликације је да на националном нивоу повећа учешће шире јавности, односно ђака и студената као крајњих корисника образовног система и њихових родитеља, у процесу реформе образовања.

На локалном нивоу, циљ апликације је да се скретањем пажње заједнице, медија и шире јавности повећају шансе да се одређени проблем заиста и реши.

Сви предлози и сугестије произашли из јавних читања стратегије, интервјуа и веб-апликације „Боља школа, бољи факс“ биће обједињени и упу­ћени Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

Д. Девечерски

 

Јавно читање Стратегије

 

Јавно читање Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године одржаће се сутра од 12 до 14 часова у Новом Саду у Медија центру Војводине (Независно друштво новинара Војводине, улица Змај Јовина 3/И). Читање је организовало Удружење грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске иницијативе„ с намером да се сви релевантни актери укључе у иницијативу за реформу образовања. Једно јавно читање је већ одржано, а осим у Новом Саду, одржаће се у још три града с циљем да у дискусију о приоритетима Стратегије кроз доношење Акционог плана и његову будућу примену укључи родитеље, наставнике, ученике, студенте и стручну јавност.

 

Извор: Дневник

O Kancelarija SPRV

Pročitajte

Бодовање по успеху из основне школе најправедније

Помоћник министра просвете и председник Републичке уписне комисије Зоран Костић изјавио је јутрос да је ...