Početna » Propisi » Pravilnici u školama

Pravilnici u školama

Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања

Измене и допуне Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања можете преузети овде.

Detaljnije »

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања можете преузети овде.

Detaljnije »

Правилник о критеријумима и стандардима установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања можете преузети овде.

Detaljnije »

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју можете преузети овде.

Detaljnije »

Правилници о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника

Поштоване колеге,   Погледајте нове Правилнике о степену и врсти образовања за наставнике и стручне сараднике које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја . Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи можете преузети ОВДЕ. Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи можете ...

Detaljnije »

Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду

Napisao Jasmina Čekerevac Ljubičić petak, 22 mart 2013 12:13 Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду можете преузети овде.

Detaljnije »

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

Napisao Jasmina Čekerevac Ljubičić Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника можете преузети овде.

Detaljnije »

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Napisao Jasmina Čekerevac Ljubičić sreda, 26 septembar 2012 10:30 Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника можете преузети овде.

Detaljnije »

ПРАВИЛНИК О ВРСТИ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ПОМОЋНИХ НАСТАВНИКА У СТРУЧНИМ ШКОЛАМА

Правилник o врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама можете преузети овде.

Detaljnije »

Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи

Napisao Jasmina Čekerevac Ljubičić ponedeljak, 10 septembar 2012 11:03 Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи можете преузети овде.

Detaljnije »