Početna » Новости » Deklaracija

Deklaracija

ИНИЦИЈАТИВА СПРВ

 

ДЕКЛАРАЦИЈА О САРАДЊИ СИНДИКАТА

 

1. Сви потписници ове ДЕКЛАРАЦИЈЕ су равноправни у чланству удружених синдиката и имају иста права и исте обавезе, и задржавају пуну самосталност уз искључиво право оснивача да као чланове имају физичка лица;

2. Синдикати, потписници ове ДЕКЛАРАЦИЈЕ, неопозиво се обавезују да се неће уплитати у унутрашње ствари и рад других синдиката;

3. Право избора и других радњи унутар чланице синдиката је искључиво право тог синдиката и строго се мора поштовати;

4. Наступи пред надлежним државним органима приликом регистрације, пресељења синдиката и свих других радњи, су искључиво право сваког синдиката потписника ове ДЕКЛАРАЦИЈЕ;

5. Заједнички наступи се проводе у сфери преговора за побољшање материјалног положаја запослених у васпитању и образовању и заштите радних права, као и потписивање свих врста колективних уговора са Владом и ресорним министарством, делегирањем представника у преговарачке тимове. Ова материја се уређује Правилником о наступу према Влади и министарствима.

6. Потписници ове ДЕКЛАРАЦИЈЕ се обавезују на синдикално деловање уз пуно поштовање усвојених принципа, смерница и начела.

 

ПОТПИСИ:

…………….

……………..

……………..

………………

……………..

……………..

……………..

…………….

…………..

…….

..

O Kancelarija SPRV

Pročitajte

САОПШТЕЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА ОД 29. 09. 2023. ГОДИНЕ