Početna » Pitanja članova 2017 » Диплома: Професор разредне наставе

Диплома: Професор разредне наставе

Поштовани,

Обраћамо Вам се поводом насталог проблема, везаног за издавање дипломе, односно покушаја промене назива стеченог звања.

Сви ми (у прилогу наведени), завршили смо Више школе (за образовање васпитача или за образовање учитеља), по старом програму. Наставили смо студије уписом на трећу годину Педагошког факултета у Сомбору школске 2006/2007. и 2007/2008. Године на основу Решења о признавању претходно положених испита (Решење у прилогу) на смер ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ.

По завршетку студија, крајем 2009-те издато нам је Уверење у ком пише да смо завршили основне академске студије на студијском програму ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ. Од краја 2009-те године чекамо дипломе.

Добили смо информацију са Факултета да је дошло до промене назива стеченог звања с чим не можемо да се сложимо, јер смо ми уписали основе академске студије на програму ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ.

У последњих неколико дана, на кућну адресу нам стиже Одлука о сношењу трошкова издавање дипломе за студенте који су уписали студије школске 2006/2007. године па надаље.

Најновија информација, од датума 20.02.2013., објављена на сајту Факултета, је Обавештење о могућности издавања диплома на старом обрасцу уз услове да се изврши еквиваленција предмета, уплата од 4,900 дин на име признавање испита и уплата од 10000 дин за издавање нове јавне дипломе и поништење старе коју НИСМО НИ ДОБИЛИ.

Како је могуће да се сада наше стечено звање мења, на основу чега, када смо ми уписали Основне академске студије на студијском програму ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ и да на дипломама не пише звање исто као на Уверењу?

Ми захтевамо да наша диплома буде идентична са Уверењем које смо добили по завршетку школовања, без додатних испита, Уверења о положеним испитима, трошкова и да на њој пише звање које смо стекли по завршетку Факултета.

Молимо Вас за писмени одговор у што краћем року.

 

ОДГОВОР:

 

Поводом питања које сте поставили, по питању садржине спорних диплома, указујем Вам на следеће:

1) Ваше дипломе требају, садржински да гласе на име: “Професор разредне наставе“, у складу са називом и условима уписа, овог школовања.

2) Ако постоје разлози да не буде тако, образовна установа је била дужна да Вас све о томе писмено појединачно обавести, уз навођење и пружање доказа о разлогу и основу за такав измењен став, по питању услова Вашег школовања, а ако то није урадила, Ви сви појединачно имате право да то од њих захтевате, јер за то имате правни интерес.

3) Исто тако, морали су (а ако нису) морају Вам сада, пружити доказе о основу за додатну наплату новчаног износа-поводом издавања диплома.

4) Уколико Ваша образовна установа то одбије да учини можете се писмено обратити Министарству просвете, а ако ни то не да резултате у разумном року, можете затражити судску заштиту, под условом да претходно ништа ефикасно не учини ни просветна инспекција.

 

За СПРВ/ Пуномоћник

Др Миодраг Бранков/ Адвокат

O Kancelarija SPRV

Pročitajte

Plaćanje prekonormnog rada

Nastavnik čija je norma 20 časova, po nalogu direktora radi 22 časa uz obrazloženje da ...