Početna » SPRV grad Novi Sad » INFO i obaveštenja » Formula za plaćanje predsednika sindikata u školi

Formula za plaćanje predsednika sindikata u školi

 

Plaćanje predsednika sindikata u školi vrši se na sledeći način:

Ako ima više od 50% zaposlenih u školi koji su članovi sindikata škole, plaća se 12% (bez obzira na broj  sindikata u školi).

Ako ima manje od 50% zaposlenih u školi koji su članovi  sindikata škole (bez obzira na broj  sindikata u školi), procenat za ispaltu kao dodatak na platu se računa na sledeći način:

12 * broj članova sindikata u školi/(50%+1)  zaposlenih u školi = procenat za isplatu

procenat za isplatu je procenat uvećanja plate predsedniku sindikata škole

O Milan Trbović