Početna » Pitanja članova » Isplata jubilarnih nagrada

Isplata jubilarnih nagrada

PITANJE:

Pred Novu godinu lokalna samouprava ne isplaćuje svima koji su 2013. godine  stekli pravo na jubilarnu nego samo onima koji su to pravo ostvarili do 1. IX  2013. godine kažu biće u sledećoj godini. Znamo da su skoro sve opštine isplatile radnicima nagrade i da su opštine morale to da urade ali šta mi sada da radimo?

Hvala

ODGOVOR:

Nema nikakve sumnje, da se Vi, kao i ostali zaposleni u ovom konkretnom slučaju u pravu, jer lokalna samouprava ima obavezu da isplati sve jubilarne nagrade, licima koja su to pravo stekla od početka, pa do kraja kalendarske godine. Medjutim, trebalo bi najpre izvršiti vansudski pritisak na poslodavca i lokalnu samoupravu, kako bi što pre izmirili Vama i Vašim kolegama ovu svoju obavezu, koja je dospela. Ako to ne učine u razumnom roku možete pokrenuti sudski spor protiv njih, tj. poslodavca-škole u kojoj ste zaposleni kao krajnju meru u ostvarivanju svojih prava.

S poštovanjem,

advokat SPRV-a

dr Miodrag Brankov

O Jasmina Čekerevac LJubičić

Pročitajte

Zapošljavanje u javnom sektoru

PITANJE: Kako tumačite novi Zakon koji zaustavlja zapošljavanje u javnom sektoru, konkretno u prosveti. Naime, ...