Početna » Новости » Izveštaj sa sastanka Radne podgrupe za ŠU Novi Sad

Izveštaj sa sastanka Radne podgrupe za ŠU Novi Sad

Danas, 26. 08. 2015. godine je u prostorijama ŠU Novi Sad  od 12,00 do 14,30 sati održan sastanak radne podgrupe za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja. Sastanku su prisustvovali svi članovi radne podgrupe a sastanak je vodio načelnik ŠU Jovan Vukčević.

Na sastanku su konstatovani način rada  i dinamika sastanaka ove radne podgrupe. Inače sam sastanak je protekao u veoma korektnoj atmosferi i saglasnosti svih članova podgupe o striktnom poštovanju Zakona i primeni PKU prilikom preuzimnanja tehnoloških viškova kao i pri forniranju liste slobodnih mesta, koje direktori škola moraju korektno dostaviti školskoj upravi.

Načelnik ŠU nas je informisao da će svaki direktor prilikom preuzimanja radnika koji je na listi tehnoloških viškova morati od istog da zatraži njegov ugovor na neodređeno vreme, koji je zasnovao u školi iz koje ga preuzima, kako ne bi bilo zloupotreba prilikom preuzimanja. Ukoliko se ipak dogodi neregularnost prilikom preuzimanja i direktori ne ispoštuju zakonsku proceduru, pismenom predstavkom se informiše načelnik ŠU Novi Sad Jovan Vukčević, koji će potom odmah potom slučaj prijaviti Pokrajinskoj prosvetnoj inspekciji, koja će u najkraćem mogućem roku postupiti prema svojim nadležnostima. Primedbe na tabele tehnoloških viškova, tabele potreba kao i preuzimanja tehnoloških viškova pismenom predstavkom se šalju načelniku ŠU Novi Sad na email: mpns.infons@gmail.com.

Predlažem svim kolegama koji su tehnološki višak da se u skladu sa tabelama potreba pismeno obrate direktoru škole koja ima potrebe za njihovim radom, kako bi i na taj način konkurisali na radno mesto i pospešili zakonitost preuzimanja tehnoloških viškova. Primer načina obraćanja koji vam predlažem je ispod ovog pismenog izveštaja sa sastanka Radne podgrupe za ŠU Novi Sad i možete ga preuzeti.

Takođe članovi SPRV mogu da pošalju svoje primedbe na tabele tehnoloških viškova, tabele potreba i preuzimanja tehnoloških viškova pismenom predstavkom sa  svojim potpisom na email SPRV: sprv@teamnet.rs .

Sledeći sastanak ove Radne podgrupe je zakazan za četvrtak  03. 09. 2015. godine.

Predsednik SPRV

Milan Trbović, prof.

O Milan Trbović

Pročitajte

САОПШТЕЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА ОД 29. 09. 2023. ГОДИНЕ