Početna » Новости » Ko je to nama Ministar prosvete….?!

Ko je to nama Ministar prosvete….?!

Serđan Verbić je u emisiji „Kažiprst izneo niz neistina u vezi pregovora sa reprezentativnim sindikatima prosvete, počev od toga da smo tražili samo pare, a ne platne razrede. Ja sam jedan od učesnika pregovora sa sastanka reprezentativnih  sindikata i Ministarstva prosvete , koji je vodio Srđan Verbić,  kada je konstatovano da platni razredi ne mogu da se realizuju u skorašnje vreme i da stoga moramo naći prelazno finansijsko rešenje do donošenja Zakona o platnim razredima.  I sam sam pismeno dao predlog te inicijative, koju je podržao i pomoćnik Ministra prosvete i koja je u nešto izmenjenoj formi poslata Ministarstvu finansija u ime reprezentativnih sindikata prosvete. Pored toga gruba je neistina, koju je u ovoj emisiji izrekao Srđan Verbić, da PKU (koji smo uspeli da dobijemo pregovorima sa ministarstvima) štiti uglavnom prava lidera sindikata rčiam:“ONI KOJI DOBIJAJU TIMKOLEKTIVNIM UGOVOROM SU PRE SVEGA LIDERI SINDIKATA“. Svi mi znamo šta je PKU, da je to PODZAKONSKI AKT KOJI ŠTITI PRAVA SVIH ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU, a koja ne definiše restriktivni Zakon o radu. Posebno je važan član 5. PKU, koji reguliše preuzimanje tehnoloških viškova. Da li to naš Ministar Verbić hoće da zavadi članstvo reprezentativnih sindikata sa svojim predsednicima i predstavnicima u pregovorima sa ministarstvima?!  Nas prosvetne radnike u štrajku jednostavno naziva „ŠTRAJKAČIMA“ sa kojima ne može da se dogovori o tome da nam se plate ne smanjuju iako je bio u ponedeljak 15.12.2014. godine na sastanku sa predstavnicima reprezentativnih prosvetnih sindikata koji je inicirao i vodio predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić i kome je takođe prisustvovao  Ministar Finansija Dušan Vujović, gde je konkretno obećano prevazilaženje finansijskog problema oko smanjenja plata prosvetnim radnicima do donošenja Zakona o platnim razredima. Verbić je to posle četiri dana zaboravio ili…… Zar pre četiri dana niko od ministara iz Vlade Srbije nije znao za  dogovor za MMF-om?! Šta to priča Srđan Verbić, koji se izgleda ni kriv ni dužan našao na mestu Ministra prosvete.

Pogledajte insert iz emisije „Kažiprst“   OVDE.

 

Predsednik SPRV

Milan Trbović, prof.

O Milan Trbović

Pročitajte

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ 22. 03. 2024.