Početna » Новости » Najmanje dve ocene iz vladanja u polugodištu

Najmanje dve ocene iz vladanja u polugodištu

Beograd – Učenik koji ima nekoliko jedinica i samo jednu dvojku u dnevniku iz nekog predmeta ne može da ima zaključenu prelaznu ocenu, pošto je u novom Pravilniku o ocenjivanju u osnovnoj školi izbrisana sporna odredba, koja je po tumačenju Društva matematičara Srbije omogućavala ovakve slučajeve u praksi.

U novom Pravilniku, koji će početi da se primenjuje od 2. septembra, precizirani su uslovi za zaključnu ocenu iz predmeta, koja ne može biti veća od najveće pojedinačne ocene upisane u dnevnik, dobijene bilo kojom tehnikom provere znanja. Učeniku koji ima srednju ocenu od 1,5 do 2,49 mora da bude zaključena dvojka, đaku sa prosekom ocena od 2,5 do 3,49 – trojka, onome sa srednjom ocenom od 3,5 do 4,49 sleduje četvorka, a peticu može da dobije učenik sa najmanjom prosečnom ocenom 4,5.

Pomoćnik ministra prosvete za osnovno obrazovanje Ljubiša Antonijević kaže za Danas da je iz novog pravilnika izbačen okvir za procenu rezultata učenja, kako ne bi ograničavao nastavnike u proceni učeničkih postignuća. On dodaje i da su izmenjeni kriterijumi brojčanog ocenjivanja, koji sada predstavljaju „preciznije sistematizovanu skalu na osnovu koje nastavnici brojčano ocenjuju đake“.

– Ukoliko nastavnik u roku od osam dana od pismene provere znanja ne upiše ocene u dnevnik, ta provera se poništava. U Pravilniku su dodate i odredbe da se ocena iz pismene provere postignuća u trajanju do 15 minuta ne upisuje u dnevnik. Ako je nakon pismene provere više od polovine učenika jednog odeljenja dobilo jedinicu, ta provera se za njih poništava. Ona se ponavlja jednom i može da bude organizovana na posebnom času. Ocena može biti poništena i učeniku koji njome nije zadovoljan. Učenik i roditelj imaju pravo uvida u pisani rad, kao i pravo na obrazloženje ocene – navodi Antonijević neke od novina.

Po novom Pravilniku, učenik će morati da ima najmanje dve ocene u polugodištu iz predmeta koji su u rasporedu zastupljeni sa jednim časom nedeljno, dok je ostala odredba da iz svih ostalih predmeta mora imati minimum četiri ocene.

Antonijević napominje da će đaci ubuduće biti ocenjivani iz vladanja najmanje dva puta u toku polugodišta. Zaključna ocena iz vladanja na kraju prvog i drugog polugodišta za đake od šestog do osmog razreda je brojčana i utiče na opšti uspeh. Vladanje učenika do petog razreda se ocenjuje opisno, a novina je što se procenjuje njihov odnos prema obavezama, kao i ponašanje prema drugim đacima, zaposlenima i imovini. Tako, recimo, na primereno vladanje može da računa đak koji „u potpunosti izvršava svoje obaveze u školi“ i „predstavlja primer svojim odnosom prema drugim đacima, nastavnicima i školskoj imovini“.

Zaključnu ocenu iz vladanja utvrđuje odeljensko veće, na predlog razrednog starešine.

Uz prisustvo pedagoga i psihologa

Ako učenik redovno pohađa nastavu, a nema propisan broj ocena u polugodištu, nastavnik je obavezan da sprovede ocenjivanje na posebno organizovanom času, uz obavezno prisustvo odeljenskog starešine, pedagoga i psihologa škole. Ukoliko predmetni nastavnik nije u mogućnosti da organizuje navedeni čas, škola je dužna da obezbedi odgovarajuću zamenu, objašnjava Ljubiša Antonijević.

Izvor Danas

O Milan Trbović

Pročitajte

Измене Кривичног законика у циљу веће заштите просветних радника

Београд, 16. мај 2024. Министарка просвете у Влади Републике Србије Славица Ђукић Дејановић и министарка ...