Početna » Новости » И наставнике кажњавају због лошег владања

И наставнике кажњавају због лошег владања

Мада је понашање ученика много чешћа тема него понашање наставника у школама, по подацима Министарства просвете, ни васпитачи нису баш увек узор.

И док за непримерено понашање ученицима следују разне врсте укора, па и премештај у другу школу за основце или искључење за средњошколце, казне за наставнике крећу се од новчаних па до престанка радног односа и одузимања лиценце.

Умањење плате од 20 до 35 одсто од три до шест месеци као дисциплинска мера примењено је на током прошле школске године 115 наставника у основним и 78 у средњим школама, а статистика каже да је то нешто мало мање од два промила просветара.

По подацима Министарства просвете, без посла је остало 36 запослених у основним и 15 у средњим школама, што је пола промила популације просветара, а зависно од разлога отпуштања, неки су и привремено или трајно остали и без лиценце. Без радног места и трајно без лиценце остаје се због доказаног прекршаја законске забране дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школама, те страначког организовања и деловања.

Отказ и суспензија лиценце на шест месеци наставника чека за: извршење кривичног дела на раду или у вези с радом; неспровођење мера безбедности деце, ученика и запослених; подстрекавање, омогућавање, давање или непријављивање набавке и употребе алкохолних пића или наркотика код ученика; неовлашћену промену података у евиденцији, односно јавној исправи.

За уништење, оштећење, скривање или изношење евиденције, односно обрасца јавне исправе или јавне исправе, за непотпуно, неблаговремено и несавесно вођење евиденције, као и за наплаћивање припреме ученика школе у којој је наставник у радном односу, а ради оцењивања, односно полагања испита, те за долазак на рад у припитом или пијаном стању, употребу алкохола или других опојних средстава која смањују радну способност наставнику следује отказ, али остаје му нетакнута наставничка лиценца.

Такође се остаје без посла, а лиценца није угрожена за: одбијање давања на увид резултата писмене провере знања ученицима или њиховим родитељима, односно старатељима; одбијање пријема и давања на увид евиденције лицу које обавља надзор над радом установе, родитељу, односно старатељу; незаконит рад или пропуштање радњи којима се спречава или онемогућава остваривање права детета, ученика или другог запосленог; неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова или налога директора у току рада, за време незаконите обуставе рада или штрајка; злоупотребу права из радног односа; незаконито располагање средствима, школским простором, опремом и имовином установе; неоправдано одсуство с рада најмање два узастопна радна дана.

Izvor: Dnevnik

O Milan Trbović

Pročitajte

Измене Кривичног законика у циљу веће заштите просветних радника

Београд, 16. мај 2024. Министарка просвете у Влади Републике Србије Славица Ђукић Дејановић и министарка ...