Početna » Novosti » Норма часова наставника српског језика, математике и страног језика

Норма часова наставника српског језика, математике и страног језика

С обзиром на ваше недоумице око норме часова наставника српског језика, математике и страног језика, тумачећи члан 136. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11)

и Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима – наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (“Просветни гласник РС”, бр. 2/92 и 2/2000) став СПРВ је да је пуна норма 18 часова обавезне наставе за наведене предмете. Пошто се наведени Правилник није мењао од 2000. године, сматрамо да се норма часова не треба рачунати другачије него што је чињено до сада.

Уколико желите нека додатна тумачења позивамо вас да контактирате правног саветника СПРВ, господина Миодрага Бранкова у канцеларији синдиката петком од 16-18h или на телефоне 021/6624-421 и 064/8866122

O Kancelarija SPRV

Pročitajte

Ко је измакао столицу професорици у Трстенику?! – Реакција на насиље ученика над професорицом

Одавно је просветним радницима столица измакнута, још од када им је срозан материјални положај, од ...