Početna » Propisi » Pravilnici u školama » Правилници о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника

Правилници о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника

Поштоване колеге,

 

Погледајте нове Правилнике о степену и врсти образовања за наставнике и стручне сараднике које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја .

Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи можете преузети ОВДЕ.

Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи можете преузети ОВДЕ.

Правилник о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи можете преузети ОВДЕ.

O Kancelarija SPRV

Pročitajte

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања ...