Početna » Новости » Obaveštenje predsedniku osnovne organizacije o Protokolu

Obaveštenje predsedniku osnovne organizacije o Protokolu

ОБАВЕШТЕЊЕ

            Поштовани дана 03.02.2014. одржан је састанак у Министарству просвете,науке и технолошког развоја.Састанку су присуствовали испред Министарства просвете министар Томислав Јовановић  са сарадницима  а испред Министарства финансија министар Лазар Крстић са сарадницима и сви представници репрезентативних синдиката.

На састанку се расправљано око предложеног Протокола

Влада Републике Србије и представници репрезентативних синдиката просвете, дана ________2014. године у Београду, закључују

П Р О Т О К О Л

 

  1. Влада Републике Србије ће редовно извршавати све обавезе према запосленима у просвети и гарантује исплату плата запосленима у просвети за 2014. годину.
  2. Запосленима који су стекли право на пензију у 2012. и 2013. години, обезбеђена су средства за исплату отпремнине за одлазак у пензију у буџету Републике Србије за 2014. годину и иста  ће бити исплаћена најкасније до 31. март 2014. године.
  3. Најкасније до 30. јуна 2014. године Влада Републике Србије ће утврдити Предлог закона којим ће се уредити плате запослених у јавном сектору по платним групама и платним разредима, који ће укључити и плате запослених у области образовања. У поступку утврђивања Предлога закона којим ће се уредити плате запослених у јавном сектору обезбедиће се активно учешће репрезентативних синдиката у области образовања.

Три синдиката Унија синдиката просветних радника, Синдикат образовања Србије и Синдикат независност тражили су да се у предложеном протоколу дода и четврта тачка . која гласи: „Влада Републике Србије се обавезује да ће уколико не буде успостављен систем платних разреда у 2014. години, увећати коефицијенте запосленима у образовању за 10% и додатак за разредно старешинство на 7%.“

За остала три синдиката :Синдикат радника у просвети Србије, Синдикат високог образовања и Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије предложени Протокол је био прихватљив јер је то једини начин да образовање у оквиру усвојеног буџета за 2014 годину добије повећање плата и изједначи се са свим делатностима које се финансирају из буџета за исти степен стручне спреме.

Уколико се не примене платни разреди ова три синдиката ће тражити повећање плата кроз корекцију коефицијената за 10%,повећање разредног старешинства са 4% на 7%као и повећање за остала звања у струци које смо већ   тражили  у нашим захтевима.

Имајући у виду усвојени буџет за 2014 годину поново констатујемо да је повећање плата једино могуће  кроз платне разреде јер усвојени буџет није могуће повећавати.

На састанку је договорено да се формира радна група која ће учествовати у изради Закона о платним разредима.

 

Kанцеларија СПРВ

O Milan Trbović

Pročitajte

Измене Кривичног законика у циљу веће заштите просветних радника

Београд, 16. мај 2024. Министарка просвете у Влади Републике Србије Славица Ђукић Дејановић и министарка ...