Početna » Pitanja članova 2017 » Obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina

Obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina

PITANJE: Obraćam Vam se kako biste mi pomogli u razjašnjenju člana 8 Zakona o osnovama sitema obrazovanja i vaspitanja. Naime, tu stoji da nastavnik “mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi“, ali ostaje nejasno kako se to može tražiti od nastavnika koji su diplomirali po starom programu, kad bodovanja nije ni bilo.

Na konkursima (i u školama gde radimo) traže i od “starih“ studenata uverenje o 36 bodova iz ppm predmeta. Filozofski fakultet u Novom Sadu i Filološki u Beogradu, koliko sam razumela, izdaju takva uverenja nastavnicima koji su završili po starom programu. Ja sam diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nišu, na Departmanu za srpsku i komparativnu književnost. Imala sam po jedan semestar psihologije i pedagogije, dva semestra metodike i praksu u školi (više nego kolege u Beogradu), ali mi na fakultetu ne daju uverenje, tvrde da imam “samo 26 bodova“ i traže da o svom trošku kod njih polažem dva dodatna ispita.

Kako je moguće da studenti koji su manje ppm predmeta od mene imali dobiju takvo uverenje u Beogradu i Novom Sadu, a ja u Nišu moram da polažem dodatne ispite? Da li škole uopšte imaju pravo da traže takvo uverenje od nastavnika koji su po starom zakonu diplomirali?

 ODGOVOR:

Ukoliko Filozofski fakulteti izdaju ova uverenja svojim bivšim studentima, koji su Fakultet završili po starom programu, onda to mora i Fakultet u Nišu, koji ste Vi završili, jer bi u suprotnom to bio očit primer povrede Ustavnog prava na ravnopravnost građana, pošto svi građani Srbije u istoj situaciji, moraju biti u istom položaju, a što se u krajnjoj liniji može ishoditi sudskim putem.

 advokat dr Miodrag Brankov, pravni savetnik SPRV

O Jasmina Čekerevac LJubičić

Pročitajte

Plaćanje prekonormnog rada

Nastavnik čija je norma 20 časova, po nalogu direktora radi 22 časa uz obrazloženje da ...