Početna » Новости » Održan sastanak sa Ministrom prosvete

Održan sastanak sa Ministrom prosvete

Danas, 25.05.2015. godine Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić je održao sastanak sa reprezentativnim prosvetnim sindikatima. Teme ovog sastanka su bili aktuelni problemi u prosveti i načini za njihovo rešavanje.

Na dnevnom redu su bile teme:

1. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV)

2. Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja kao i     Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja.

3.  Finansijska pomoć prosvetnim radnicima

4. Platni razredi

5. Ukrupnjavanje norme časova nastavnika.

6. Nacrt Zakona o maksimalnom broju radnika u javnom sektoru

 

1.  Ministar prosvete je najavio gotov Nacrt ZOSOV u čijoj izradi su učestvovali i reprezentativni prosvetni sindikati. Pošto je on naknadno još dorađivan od strane pravnog tima iz Ministarstva prosvete pre nego što ovaj  Zakon bude dat na javnu raspravu reprezentativni prosvetni sindikati dobiće na uvid Nacrt Zakona, kako bi izneli eventualne primedbe.

2. Predstavnici sindikata na ovom sastanku su konstatovali da su Pravilnici o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg kao i osnovnog obrazovanja i vaspitanja veoma loše urađeni i da bi njihovo stupanje na snagu od 1. septembra 2015. godine bilo katstrofalno jer bi više hiljada prosvetnih radnika neopravdano ostalo bez posla. Ministar Srđan Verbić se sa tom konstatacijom složio i rekao da su i u samom ministarstvu prosvete  uočene ozbiljne greške prilikom pravljenja ovih Pravilnika i najavio da takvi Pravilnici neće stupiti na snagu od 1. septembra 2015. godine,  već će biti vidno  korigovani tako da njihovom primenom ne bude ugroženo ni jedno radno mesto prosvetnog radnika. Kako je i sam ministar Verbić rekao ovi Pravilnici ne treba da budu akti za racionalizaciju u prosveti.

3. Konstatovano je da će materijalne pomoći sigurno biti i to najverovatnije krajem osmog meseca a da  bi  visina materijalne pomoći prosvetnim radnicima kao i  dinamika  isplate iste, koja je dogovorena u Sporazumu o rešavanju spornih pitanja, mogla biti ponajpre rešena u direktnom razgovoru sa predsednikom Vlade Republike Srbije, na sastanku koji bi se u dogledno vreme upriličio.

4. Utvrđeno je da izrada Zakona o platnim razredima veoma sporo napreduje, tačnije stagnira, i da je neophodno tu izradu ubrzati i doneti platne grupe za sve korisnike državnog budžeta na pravednim osnovama. Takođe bi  o tome razgovarali predstavnici reprezentativnih sindikata na predstojećem sastanku sa predsednikom Vlade Republike Srbije, pošto su jedino prosvetnio radnici zainteresovani za pravičan sistem platnih razreda, dok u mnogim službama koje su na državnom budžetu ima velikog otpora za donošenje Zakona o platnim razredima i grupama.

5. Što se tiče ukrupnjavanja norme i racinalizacije broja prosvetnih radnika, dogovoreno je formiranje radne grupe na republičkom nivou, koja bi se sastojala od po jednog predstavnika svakog reprezentativnog prosvetnog sindikata i predstavnima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koja bi pratila taj proces, koji bi se pre svega odvijao  u okviru školskih uprava uz obaveznu  saradnju sa prosvetnim sindikatima.

6. Ministar Verbić je rekao da se pravi Nacrt novog Zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru koji je  ustvari zamena za Uredbu o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru. Ovaj novi Zakon trebao bi da spreči neopravdano zapošljavanje u javnom sektoru.

 

Predsednik SPRV

Milan Trbović, prof.

 

O Milan Trbović

Pročitajte

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ 22. 03. 2024.