Početna » Новости » Ostvarimo pravo na plaćen prekonormni rad

Ostvarimo pravo na plaćen prekonormni rad

Poštovane kolege,

Početkom ove školske godine sam upriličio sastanak u prostorijama SPRV sa načelnikom Školske uprave Novi Sad Petrom Viđikantom. Glavna tema ovog sastanka je bila striktno poštovanje PKU od strane odgovornih u Školskoj upravi Novi Sad. Na ovom sastanku sam dobio garancije od strane načelnika Petra Viđikanta,  da će striktno biti poštovan kako PKU tako i Zakon o osnovama sistema obrazovanja , od strane Školske uprave Novi Sad, a sa tim u skladu i plaćanje prekonormnih časova nastavnicima koji imaju prekonormni broj časova u nastavi. Kao što i sami znate situacija na terenu je sasvim drugačija i nastavlja se sa starom praksom ne plaćanja prekonormnih časova, čime se grubo krši PKU kao i Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja,  od strane Školske uprave Novi Sad.

Na žalost, očigledno je da ne postoji drugi način nego da svoja prava iz radnih odnosa zaštititimo sudskim putem. Stoga pozivam sve one kolege, kojima nije plaćen prekonormni rad da se jave kancelariji SPRV i dostave potrebnu dokumentaciju, kako bi ih pravni zastupnik advokat dr. Miodrag Brankov zastupao na sudu i omogućio im da sudskim putem ostvare svoje pravo na plaćen prekonormni rad.

 

Sindikalni pozdrav,

 

Predsednik IO SPRV

Milan Trbović, prof.

O Milan Trbović

Pročitajte

ИСТИНА О ПОТПИСАНОМ ПРОТОКОЛУ 12. 10. 2023. ГОДИНЕ