Početna » Pitanja članova 2017 » Plaćanje prekonormnog rada

Plaćanje prekonormnog rada

Nastavnik čija je norma 20 časova, po nalogu direktora radi 22 časa uz obrazloženje da mu norma časova nije povećana već to spada u njegovu 40 časovnu radnu nedelju. Ta dva časa preko 20 mu radi takvog obrazloženja nisu plaćena kao prekonormni rad.

Da li je nastavnik u pravu i ako jeste , na osnovu čega, odnosno da li direktor ima pravo povećati broj časova koje niko ne plaća.

Želim ponoviti da još uvek postoje nedoumice oko rešavanja navedenog problema iako mnogi pokušavajući to objasniti pozivajući se na član 22 PKU.

ODGOVOR:

Povodom Vašeg pitanja u vezi plaćanja prekonormnog rada ukazujemo Vam na sledeće:

Članom 22 važećeg PKU je decidno navedeno, da zaposleni ima pravo na dodatak na platu i to izmedju ostalog i za prekonormni rad-26% od osnovice.

Obzirom da je jedan od potpisnika ovog važećeg PKU i ovaj Sindikat, zaposlenom u prosveti, pa tako i članovi našeg Sindikata imaju pravo na plaćeni prekovremeni rad bez obzira na sve nedoumice, sve dok je navedena odredba PKU na snazi.

O Kancelarija SPRV

Pročitajte

Диплома: Професор разредне наставе

Поштовани, Обраћамо Вам се поводом насталог проблема, везаног за издавање дипломе, односно покушаја промене назива ...