Početna » Izračunaj platu

Izračunaj platu

Poštovane kolege,

možete sami izračunati svoju platu pomoću programčića koji startujete  OVDE.

Evo Vam primer sa slike 1.  programčića u Excel-u sa popunjenim poljima. To je primer za nastavnika sa VII stepenom stručne spreme, koji ima odeljensko starešinstvo, 100 procenata zaposlenosti, 20 godina radnog staža.Njegov koeficijent je 17,32. Kolone crveno ne možete popunjavati, a zelene kolone morate popuniti, jer ako ih ne popunite dobićete neto platu 0.

slika 1

 

Koeficijenti prosvetnih radnika su dati u ovoj tabeli: