Početna » Novosti » Покушај рушења СРПС-а на незаконит начин

Покушај рушења СРПС-а на незаконит начин

O Milan Trbović

Pročitajte

Sa protesta SRPS, SOS i GSPRS „Nezavisnost“ održanog 12. 03. 2022. godine

Poštovane kolege, klikom na sliku ispod, pročitajte tekst o PROTESTU: „NI PRAVDE – NI PARA“ ...