Početna » Novosti » Председнику основне организације СПРВ

Председнику основне организације СПРВ

Поштовани,

У току су преговори представника СПРВ и СРПС са начелницима Школских управа око непоштовања Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима, односно неплаћања прековременог рада.

Молимо Вас да, уколико Ви или чланови нашег синдиката, имате проблем у Вашој школи око овог питања, да нам доставите сву документацију (путем е-maila, факса) везано за прековремени рад како би председник ИО СПРВ Милан Трбовић био у могућности да, на следећем састанку, који је заказан за 19.11.2012. године, документује и покуша изнаћи решење проблема. Mогућа су два решења:

1. Да се наставницима, који имају повећану норму часова непосредног рада, а за ту повећану норму часова нису плаћени смањи норма часова на законску норму часова непосредног рада у настави.

2. Да се плате прековремени часови непосредног рада.

Председник ИО СПРВ

Милан Трбовић

O Kancelarija SPRV

Pročitajte

Sa protesta SRPS, SOS i GSPRS „Nezavisnost“ održanog 12. 03. 2022. godine

Poštovane kolege, klikom na sliku ispod, pročitajte tekst o PROTESTU: „NI PRAVDE – NI PARA“ ...