Početna » Новости » Predsedništvo SrpS pedložilo Vladi Srbije Protokol

Predsedništvo SrpS pedložilo Vladi Srbije Protokol

Дана 30. 12. 2013. године одржан је састанак Председништва СрпС, коме су присуствовали и сви представници СПРВ чланови Председништва СрпС. На овом састанку  је донета одлука да се Влади Србије предложи потписивање следећег Протокола за  2014. годину:

Влада републике Србије и представници репрезентативних синдиката просвете,  у циљу побољшања материјалног положаја запослених у просвети, дана _____ 2014. године у Београду, закључују

ПРОТОКОЛ

  1. Влада Републике Србије ће редовно извршавати обавезе према запосленима у просвети и гарантује исплату плата запосленима у просвети за 2014. годину.
  1. Влада Републике Србије ће, уз обавезно учешће свих репрезентативних синдиката израдити Нацрт Закона о платама запослених у јавној управи (образовању, култури, здравству и социјалној заштити, државној управи и локалној самоуправи, полицији, правосуђу, војсци и другим директним и индиректним корисницима буџета) најкасније до 30. 05. 2014. године, којим ће се, кроз платне разреде, уредити и плате запослених у области области образовања (у предшколском, основном, средњем и високом образовању и ученичком и студентском стандарду) и учинити све да Закон буде донет до 30. 06. 2014. године.
  1. Дуг за исплату отпремнине за пензије запосленима, који су то право стекли у 2012. и 2013. години, обезбедиће се у буџету Републике Србије за 2014. годину као и средства за трошкове школа по правоснажним извршним судским пресудама у вези истих и то до 28. 02. 2014. године.

                                                                         

                                                                                        СИНДИКАТ РАДНИКА У ПРОСВЕТИ СРБИЈЕ

                                                                                                            Слободан Брајковић

 

Предлог Протокола можете преузети овде.

Председништво СрпС је такође одлучило да Влади Републике Србије упути предлоге за корекцију Нацрта Закона о раду, који изузетно фаворизује послодавце а у инфериоран положај ставља запослене. СпрВ ће такође упутити своје примедбе на Нацрт овог закона које ће бити обједињене са примедбама СрпС-а.

На овом састанку Председништва СрпС такође је одлучено да се начелнику ШУ Нови Сад упути писмени захтев за састанак, коме би присуствовали поред начелника ШУ Нови Сад Петра Виђиканта,  председник РО СрпС Слободан Брајковић и председник ИО СПРВ Милан Трбовић, како би се решио проблем плаћања прековременог рада наставницима на територији ШУ Нови Сад.

 

Председник ИО СПРВ

Милан Трбовић

O Milan Trbović

Pročitajte

Платформа за спас образовања: Нагомилани проблеми у просвети, потребна јасна стратегија.

Платформа за спас образовања у Србији оценила је данас да је ситуација са просветом таква ...