Početna » Zanimljivosti » ПРВА ПРАВА ПРОВЕРА ПРЕД ТЕСТИРАЊЕ У ЈУНУ

ПРВА ПРАВА ПРОВЕРА ПРЕД ТЕСТИРАЊЕ У ЈУНУ

Одмах после пролећног распуста у плану је симулација мале матуре

 

Уколико све буде текло по плану већ првог викенда после пролећног распуста ученици осмог разреда основне школе моћи ће да провере своје знање из српског, односно матерњег језика и математике на пробном испиту, који је замишљен као својеврсна генерална проба пред малу матуру која их очекује у јуну. У Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања (ЗВКОВ) већ је припремљен компакт диск са упутством за осмаке који би требало у једном дану, 11. маја, да полажу оба теста по потпуно истој процедури као да је у питању прави завршни испит који ће се полагати дан за даном, само што ће овај виртуелни имати комплетно непознате задатке. За разлику од јунског, где ће 75 одсто задатака бити потпуна непознаница, а 25 одсто се преузима из збирки, али са делимично промењеним бројкама и измењеним редоследом тачних одговора.

На ЦД-у ће бити и посебни фолдери са тестовима за ђаке седмог и четвртог разреда. Планирано је да седмаци недељу дана после најстаријих основаца раде тест са питањима из историје, географије, биологије, хемије и физике. И ово тестирање је пробно, јер ће они на крају осмолетке поред постојећа два, полагати и трећи, композитни тест састављен од ових пет предмета. У ЗВКОВ, такође, препоручују да се и за четвртаке организује дијагностичко тестирање из српског, математике и природе и друштва до краја ове школске године (или почетком следеће) да би предметни наставници сазнали с каквим знањима ђаци најесен уписују пети разред.

– Смисао пробног тестирања је да се види каква су ученичка постигнућа, где су проблеми, у којим областима и стандардима. Ти задаци структуирани су исто као за завршни испит. Ученици ће добити 10 задатака са основног нивоа, шест са средњег и четири са напредног. За разлику од овогодишњег завршног испита, где ће пет задатака бити делимично измењено из збирке, а остали непознати, на пробном тесту ће сви задаци бити непознати – потврђује Драгана Станојевић, саветник-координатор за математику у ЗВКОВ и упозорава да наставници никако не би требало да користе пробни тест за оцењивање.

То не би смели да раде, напомиње и подвлачи да је сврха целог посла да се види у којим областима ученицима треба помоћи.

На пробном тестирању ђаци симулирају завршни испит од почетка до краја, с тим што ће оба теста у мају радити у једном дану, са сатом паузе између провере српског (матерњег) језика и математике. Ученици тог дана у школу доносе ђачке књижице, полажу у великим просторијама, школским холовима, свечаним или фискултурним салама, тестове раде хемијском оловком и не смеју да прецртавају одговоре…

– Упутства су иста, само се разликују у завршној реченици, уместо „пуно среће на завршном испиту у јуну” стајаће „пуно среће на пробном тесту” – коментарише Драгана Станојевић.

Упутство за ђаке ће се наћи на првој страни теста. А на последњој је табела за оцењивање, за наставнике, који добијају објашњење како треба да прегледају и бодују ученичке одговоре. Важно је поменути да су тестови из математике преведени и на језике националних мањина и да њихови представници праве тестове на матерњем језику. И да су тестови за ученике четвртог разреда осмолетке из математике и природе и друштва такође преведени на језике националних мањина.

– Ученици седмог разреда ће ове године радити само композитни тест, а догодине ће на почетку осмог имати пробни тест са задацима који нису коришћени за завршни испит, а други крајем априла или у мају– наводи Станојевић.

Ана Пејић, саветник-координатор у ЗВКОВ за српски језик и књижевност, најављује две велике новине које ће, међутим, важити само на „генералној проби”, а којима ће се од ђака на тесту из српског тражити да воде рачуна и о правопису у свим задацима са „отвореним одговорима” и пишу ћирилицом, „што такође потпада под правопис – тако да ученици неће добити бод ако не буду писали ћириличним писмом”.

– Тај пробни тест за српски језик и књижевност у правом смислу биће пробни јер ће се у свим отвореним одговорима ученика мерити и правопис. Они ће моћи да направе једну правописну грешку, било коју, и ипак ће у укупном збиру добити један поен на правопис, али само са још једном грешком више, остаће без бода. На тај начин смо изашли у сусрет захтевима чланова Друштва за српски језик и књижевност, који су тражили да се промени вредновање тачних одговора који су исписани са првописним грешкама – појашњава Ана Пејић и најављује да се идуће године планира мерење и граматичке правилности у реченици.

На виртуелном испиту из српског језика, као и из математике, биће такође 20 задатака, баш као и на завршном испиту.

Према речима Ане Пејић, ћириличним писмом је важно да се пише зато што је то у основи језичке културе – уколико ученику даш питање на ћирилици, онда се од њега очекује да одговори на том писму, осим у задацима где се тражи познавање латинице. Ако се поништава одговор написан оловком, то је мања грешка него да пише латиницом, а питање је на ћирилици – каже и наглашава да на завршном испиту ове године ипак неће бити вредновање правописа мимо задатака где се то искључиво тражи.

О. Николић

 

АНТРФИЛЕИ:

 

ЈАСНА ПРЕПОРУКА

 

Према речима руководиоца Центра ЗВКОВ за испите Срђана Вербића, резултати пробних тестова ће се, како је планирано, користити за „прављење бољих тестова и боље дефинисање будућих стандарда”.

– У овом тренутку ми немамо механизам да обрадимо и прикупимо све тестове који се раде у школама. Постоји узорак школа од којих ћемо узети тестове и који ће се касније обрађивати у ЗВКОВ управо за потребе прављења нових, поузданијих тестова. Школе би свакако требало да чувају тестове и на захтев их пошаљу Министарству, односно Заводу, али тај део треба да се дефинише писмом Министарства просвете, науке и технолошког развоја које ће се упутити школама – наглашава Вербић, уз опаску да у Заводу постоји врло јасна препорука да ништа од резултата не служи оцењивању већ, пре свега, само „формативној процени да процес учења можемо да унапредимо, видимо где смо, на које ствари у редовном школском раду треба да обратимо више пажње”.

 

ОСНОВНА СВРХА

 

Циљ овог тестирања није оцењивање индивидуалног рада ученика и наставника, нити поређење појединачних постигнућа ученика, рада наставника и школа. Његова је основна сврха да на различите начине доприноси унапређивању квалитета образовно-васпитног рада: наставници разредне наставе добиће податке о томе у којој мери су остварени прописани стандарди постигнућа – да би додатно интервенисали у наставном раду и ускладили извођење наставе са садржајима, циљевима програма и стандардима; предметни наставници ће моћи лакше, брже и боље да раде са будућим ученицима у петом разреду и планирају динамику и садржај часова; директори школа и стручни сарадници добиће ширу слику образовних постигнућа ученика на крају првог образовног циклуса – како би могли да планирају одређене мере за унапређивање квалитета наставе, док ће ученицима бити омогућено стицање вештине решавања задатака на тесту и посредно подстицање мотивације за учењем, набраја Весна Картал.

 

ПРОЦЕНАТ

 

Резултати оваквих тестирања пружају податке о нивоу савладаности градива према дефинисаним стандардима постигнућа (колики проценат ученика је савладао градиво у очекиваној мери). Осим тога, постигнућа на овим тестовима могу пружити релевантне информације у процесима самовредновања и спољашњег вредновања рада ученика, наставника и школе, предочава Весна Картал, саветник-координатор за праћење остварености стандарда и вредновање васпитно-образовног рада у ЗВКОВ.

 

Извор: Просветни преглед

O Kancelarija SPRV

Pročitajte

Бодовање по успеху из основне школе најправедније

Помоћник министра просвете и председник Републичке уписне комисије Зоран Костић изјавио је јутрос да је ...