Početna » Новости » RTV neobjektivno prikazala prilog sa konferencije za štampu u SPRV

RTV neobjektivno prikazala prilog sa konferencije za štampu u SPRV

Uvažene koleginice i kolege članovi SPRV,

obraćam Vam se povodom nekorektnog priloga RTV sa konferencije za štampu sa temom“DO ZAKONA I ISTINE ŠTRAJKOM GLAĐU“, koja je organizovana i održana 25.9.2014. godine u 11,00 sati u kancelariji SPRV, povodom najave štrajka glađu članova IO SPRV Poljoprivredne škole sa domom učenika Futog, zbog nelegalnog rada školskog odbora, pre svega predsednika školskog odbora, gradske prosvetne inspektorke i odsustva reakcije pokrajinskog sekretara za obrazovanje u skladu sa svojim ovlašćenjima (iako je o situaciji u školi na vreme bio obavešten od članova IO SPRV Poljoprivredne škole Futog), koje je dovelo do nelegalnog postavljanja v.d. direktora škole.
Na konferenciji za štampu je bila prisutna i novinarka lista Danas, u kojem ni jedne reči nije bilo o konferenciji za štampu u kancelariji SPRV, kojoj je prisustvovala.
Naime konferenciju za štampu sam u svojstvu domaćina kao predsednik IO SPRV otvorio zahvalivši se prisutnim novinarima medijskih kuća a potom sam ukratko objasnio hronologiju i sled događaja u školi koji je prethodio nelegalnom v.d. stanju u školi rečima: “ Školski odbor Poljoprivredne škole sa domom učenika Futog je na svojoj legalnoj sednici 5.8.2014. izabrao za direktora koleginicu Veru Dakić. Pošto odlukom školskog odbora nije bila zadovoljna lokalna samouprava, njen predstavnik u školskom odboru predsednik školskog odbora Miloš Skendžić nije hteo da potpiše legalnu odluku školskog odbora koja je prema zakonu odmah morala biti poslata pokrajinskom sekretaru, koji odlučuje o davanju saglasnosti na tu odluku. Zato što zapisnik sa sednice održane 5.8.2014. godine, kao i odluka sa te sednice nisu potpisani od strane predsednika školskog odbora IO SPRV škole podnosi krivičnu prijavu protiv predsednika školskog odbora, koji svesno pravi opstrukciju kako odluka školskog odbora od 5.8.2014. godine ne bi stigla do pokrajinskog sekretara za obrazovanje i kako bi se izbegla mogućnost da Vera Dakić postane direktor škole. IO SPRV škole obaveštava pokrajinskog sekretara za obrazovanje o svemu tome ali on ne reaguje. Potom u školu dolazi iz gradske inspekcije prosvetna inspektora Mirjana Lukić Marinković i poništava konkursni postupak za izbor direktora škole, iako za to nema nikakve ingerencije a 8.9.2014. godine predsednik školskog odbora Miloš Skendžić zakazuje nelegalnu sednicu školskog odbora, sa samo jednom tačkom dnevnog reda: Izbor v.d. direktora škole. Predložio je za v.d. direktora Dušana Gagića koji je i izabran na tu funkciju sa 5 glasova ZA, za a potom je sednica odmah završena bez diskusije.
Ova sednica i izbor v.d. direktora je potpuno u siprotnosti sa zakonom iz više razloga:
1. Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja v.d. direktor se bira kad nije raspisan konkurs za direktora škole, a konkurs je raspisan i prema tom konkursu za direktora je 5.8.2014. godine izabrana profesorka Vera Dakić a njen protivkandidat je bio Dušan Gagić.
2. Konkurs za direktora po kojem je izabrana za direktora Vera Dakić nije poništio školski odbor, koji je jedino za to imao ingerencije, prema tome na snazi je konkurs i kandidat Vera Dakić koja je u skladu sa tim konkursom izabrana za direktora škole.
3. Školski odbor je mogao da bira v.d. direktora samo ukoliko pokrajinski sekretar ne da saglasnost na odluku školskog odbora o izboru direktora škole na osnovu raspisanog konkursa za direktora škole od strane školskog odbora. 
Iz svega navedenog jasno je da je v.d. diretor škole potpuno nelegalno postavljen i da zahtevam u ime rukovodstva SPRV da svi odgovorni za ovo bezakonje počinjeno u Poljoprivrednoj školi sa domom učenika Futog, bilo svojim činjenjem ili nečinjenjem odgovaraju pred zakonom i da shodno tome budu sankcionisani. Rukokovodstvo SPRV podržava sve zahteve IO SPRV Poljoprivredne škole Futog i traži da se rad škole dovede u zakonske okvire. Tražimo samo poštovanje zakona, ništa više ali i ništa manje od toga. Krajnje je vreme da u ovoj školi pobedi sila zakona , a ne kao do sada zakon sile. U tom smislu ukoliko ne dođe do poštovanja zakona i prava u našoj državi, kao Sindikat spremni smo da internacionalizujemo ovaj slučaj i podržimo naše kolege svim oblicima sindikalne borbe. Sramota je da profesori treba da najave štrajk glađu da bi se stvari pomerile sa mrtve tačke. “

RTV nije prikazao suštinu sa naše konferencije za štampu, gde doslovno imenujemo i prozivamo očigledne krivce za sadašnje stanje u školi. Ali zato su prikazali kazivanje druge strane da je sednica školskog odbora ponovljena i da je na njoj izabran v.d. direktor škole na osnovu inspekcijskog nadzora , gde se normalno skriva notorna činjenica da gradska prosvetna inspekcija nema kompetencije za kontrolu zakonitosti izbora direktora škole.

Između ostalog zapisnik sa sednice održane 8.9.2014. godine ima 7 tačaka iako je bez usvajanja dnevnog reda raspravljano na samoj sednici o samo jednoj tački dnevnog reda. Zar se ne ovo ne zove falsifikovanje zapisnika i da li se za to odgovara?! RTV je snimio te dokumente, koje je na samoj konferenciji pokazala koleginica Slavica Pantović.

Šta reći ljudima iz RTV, koji su montirali ovakav prilog ?! Poštovane kolege očigledno smo u medijskom demokratskom mraku. Neko će opet morati da upali svetlo!

IO SPRV Poljoprivredne škole Futog zamrznuo je štrajk glađu na kratak rok dok ne vidi rezultate inspekcijskog nadzora pokrajinske prosvetne inspektorke gospođe Ljubice Srđanov.

Nadajmo se da će sila zakona pobediti jer je ružno zarad bilo čijih interesa kockati se sa sudbinom prosvetnih radnika u Poljoprivrednoj školi u Futogu, ipak je to škola sa tradicijom i ugledom a ne kazino.

Pogledajte „nevešt“ prilog RTV:

 

Predsednik IO SPRV

Milan Trbović,prof.

O Milan Trbović

Pročitajte

Vratiti dignitet nastavniku

Predlozi izneti u našoj Platformi su izvodljivi u kratkom roku, ne zahtevaju nikakve krupne i ...