Početna » Новости » САОПШТЕЊЕ ЧЛАНСТВУ СПРВ

САОПШТЕЊЕ ЧЛАНСТВУ СПРВ

На састанку Извршног одбора СПРВ који је одржан 30.08.2012. године у 11h у просторијама СПРВ подржавају се захтеви СРПС-а:

Да се за 10. месец исплати повећање плате за инфлацију за првих 6 месеци ове године која износи преко 5%, а предвиђена је Законом о буџету.

Да се изврши корекција коефицијената у односу на минималну загарантовану зараду за све категорије сручне спреме и да oднос између највише и најниже зараде буде 1:3, као што је било 2008. године.

Да се исплате јубиларне награде.

Да се исплате једнократне новогодишње, односно светосавске награде

Да се отпремнине за запослене у Војводини исплати јер оне нису исплаћене последње 2 године који су отишли у пензију.

Да држава обезбеди средства за социјални програм.

С тим да ИО СПРВ инсистира да се са корекцијом коефицијената почне од јануарске плате 2013. године да би се за школску 2015/16 годину обезбедио однос између највише и најниже зараде буде 1:3, као што је било 2008. године.

O Kancelarija SPRV

Pročitajte

Измене Кривичног законика у циљу веће заштите просветних радника

Београд, 16. мај 2024. Министарка просвете у Влади Републике Србије Славица Ђукић Дејановић и министарка ...