Početna » Новости » Саопштење са преговора министарстава и синдиката од 26. 05. 2017. године

Саопштење са преговора министарстава и синдиката од 26. 05. 2017. године

У петак, 26. 05. 2017. године одржан је састанак у Министарству ПНТР републичких репрезентативних просветних синдиката, Министарства ПНТР и Министарства финансија. Тема састанка је била незаконито обрачунавање и исплата зарада просветним радницима  у периоду коришћења годишњих одмора у 2014. години. Већ три године просветни синдикати упозоравају МПНТР на незаконито обрачунавање плата просветним радницима у време коришћења годишњих одмора.

Да је обрачун и исплата плате учињена на штету просветних радника у периоду коришћења годишњих одмора у 2014. години потврдио је и суд у својој пресуди за једног просветног радника, који је поднео тужбу и добио парницу са одштетом у износу од око 2700,00 динара. Према обрачуну синдиката просечна плата просветног радника је незаконито умањена у висини од 2000 до 3000 динара док представници министарстава тврде да је умањена само за износ од 200 до 300 динара.
Синдикати траже одмах исплату или ће запослени прибећи утужењу, а представници министарстава су негирали дуг и предложили помоћ Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Представници репрезентативних просветних синдиката су остали при захтеву да се до 15. 06. 2017. године регулише исплата или ће у супротном кренути масовна утужења. У том случају би држава уместо 300 до 400 милиона динара морала да исплати бар неколико пута више.

ИНФО СПРВ

O Milan Trbović

Pročitajte

Измене Кривичног законика у циљу веће заштите просветних радника

Београд, 16. мај 2024. Министарка просвете у Влади Републике Србије Славица Ђукић Дејановић и министарка ...