Početna » Новости » Школске плате по директорском нахођењу

Школске плате по директорском нахођењу

У току је рад на изменама правилника о цени услуга у школама, а након притиска три синдиката – Синдиката радника у просвети Србије (СРПС), Синдиката образовања Србије (СОС) и „Независности“ на Минстарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство је је формирало Радну групу, чиме је отпочео посао на изради измена Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатност основног и средњег образовања и васпитања, саопштавају из Синдиката радника у просвети Србије.

У овој Радној групи налазе се представници репрезентативних синдиката просвете и представници Министарства просвете. Први радни састанак одржан је крајем прошле недеље и на њему су чланови Радне групе размотрили бројне примедбе и предлоге пристигле из школа. Нажалост, констатовано је да је на највећи број њих немогуће одговорити, јер ограничења постављају садашњи правилници. Дакле, њихова примена би била могућа само као би се донели потпуно нови правилници. Радна група се усагласила и око тога да лоше формулације у Правилнику остављају могућност појединим директорима да умање плату запосленима који раде у завршним разредима, а због, како је речено, неиспуњавања годишње норме.

На овом састанку Радна група је прихватила више захтева школа које имају сопствене приходе и усагласила се да и она упути захтев надлежним органима да се установе образовања изузму из законских ограничења која од 1. јануара 2016. школама предвиђају укидање сопствених прихода.

Радна група ће такође предложити министру просвете да се у измењеним правилницима остави могућност да школе на основу појединачних захтева могу да добију одобрење за отварање новог радног места које је условљено специфичностима те школе.

Констатовано је и да је Правилник у делу који дефинише број ученика по групама, прављен по мери великих образовних центара, при чему је запоставио интерес и угрозио будућност малих школа.

Чланови Радне групе расправљали су и о чињеници да тренутно актуелни Правилник за основне школе „не препознаје“ подручне школе, већ истурена одељења третира као да су у дворишту школе, иако се ради о школама у другим селима или насељеним местима, често удаљеним и више од 10 километара.

Разматран је и допис пристигао из Заједнице пољопривредних школа, на онснову којег је констатовано да су нека радна места неопходна за функционисање ових школа неоправдано изостала.

Извор: Дневник

 

O Milan Trbović

Pročitajte

Vratiti dignitet nastavniku

Predlozi izneti u našoj Platformi su izvodljivi u kratkom roku, ne zahtevaju nikakve krupne i ...