Početna » Новости » SPRV protiv potpisivanja Sporazuma

SPRV protiv potpisivanja Sporazuma

Poštovane kolege,
Kao što ste i informisani dobili smo predlog Sporazuma o rešavanju spornih pitanja od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja napisan u deset tačaka. Ovakav Sporazum su već potpisali SOS i GSPRS “ Nezavisnost „.
Ako malo pažljivije pročitamo tačke ovog Sporazuma jasno ćemo uočiti da je ovo Sporazum o rešavanju spornih pitanja, koji u sebi sadrži mnogo spornih odgovora na naše štrajkačke zahteve!
Ovde ima mnogo obećanja bez obaveza, po principu: „Ako bude, biće“.
Zadržimo se za trenutak na drugoj tački Sporazuma. Šta u toj tački u stvari piše?! U prvom stavu tačke 2. Sporazuma lepo piše da se Vlada obavezuje da prosvetnim radnicioma isplati nagradu, nagradu  čija  vrednost nije precizirana u Sporazumu, možda dinar a možda i mnogo više. Ko to u stvari zna?! A pregovori o toj nagradi će otpočeti do 1. juna 2015. godine. To znači da do 1. septembra 2015. godine od nagrade najverovatnije nema ništa. A posle toga ćemo videti koliko nagrada vredi ako se dogovorimo sa Vladom…. Pored toga u istoj tački 2. Sporazuma stoji da će prosvetnim radnicima biti isplaćena pomoć u toku 2015. godine u iznosu do visine plate zaposlenog. To je iznos koji može biti mnogo manji od plate zaposlenog a u najboljem slučaju, može da bude i plata zaposlenog prosvetnog radnika. Takođe i o toj pomoći će početi pregovori do 1.juna 2015. godine, što znači da ni od te pomoći do početka nove školske godine ne možemo ništa da očekujemo a takođe i o njenom iznosu treba da pregovaramo sa Vladom. Pa šta smo onda sporno u ovoj tački Sporazuma rešili?!
Ima u ovom Sporazumu još mnogo maglovitih obećanja…
Jedino što je dobro u ovom Sporazumu je 1. tačka Sporazuma, tj potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora (PKU), koji je dobar za prosvetne radnike, ali PKU SRPS nema mogućnosti da potpiše na osnovu istog Sporazuma, ako ne pristane i na ostale tačke Sporazuma, koje jako malo obećavaju, a posebno malo (tačka 2. Sporazuma) kada je u pitanju poboljšanje katastrofano ponižavajućeg materijalnog položaja prosvetnih radnika!
Šta onda učiniti? Za nas u SPRV nema dileme! Mi smo odlučno protiv potpisivanja ovog predloga Sporazuma, jer on predstavlja previše obećanja Vlade bez konkretno preciziranih obaveza, koje Vlada treba da realizuje, da bi rešila problem neodrživo teškog materijalnog položaja prosvetnih radnika. Stoga će u ponedeljak, 16.2.2015. godine predstavnici SPRV na Predsedsedništvu RO SRPS-a glasati protiv potpisivanja predloga Sporazuma o rešavanju spornih pitanja. Mi želimo da SRPS potpiše PKU, ali bez ucenjivanja u okviru Sporazuma. Zalagaćemo se za nastavak štrajka i zajedničko nastupanje dva reprezentativna sindikata prosvete, koja do sada nisu potpisala Sporazum i koji su do sada bili nosioci ovog štrajka prosvetnih radnika. Članstvo od nas to očekuje!

Predsednik SPRV

Milan Trbović, prof.

O Milan Trbović

Pročitajte

ИСТИНА О ПОТПИСАНОМ ПРОТОКОЛУ 12. 10. 2023. ГОДИНЕ