Početna » Новости » Тендер за ђачке екскурзије остаје

Тендер за ђачке екскурзије остаје

Закон о јавним набавкама мора се стриктно поштовати па самим тим ни обавеза да се ђачке екскурзије организују преко тендера неће бити укинута. То је став Управе за јавне набавке, али и Министарства финансија.

С друге стране, туристичке агенције још увек верују да ће обавеза о јавном тендеру за ђачка путовања, с обзиром на то да они процењују да новац којим родитељи плаћају екскурзије нису буџетска средства, бити укинута и подршку очекују од Министарства просвете.

Туристички посленици сматрају да ће због нових прописа процедура јавних набавки трајати најмање два или три месеца. Уз то, како тврде, школе ће морати да ангажују стручна лица за извођење јавних набавки јер за тај посао једноставно нису обучене. За то време ће туристичке агенцији бити приморане на то да своје понуде држе затворене по неколико месеци док не добију одговор да ли ће екскурзија бити уведена. Школама ће проблем правити и одредба закона о роковима плаћања јер сада треба целокупни износ екскурзије и других ђачких путовања платити најкасније 45 дана након извођења, а не у неколико месечних рата како је то било до сада. Проблема ће имати, барем тако тврде, и домаћи хотелијери јер чак 10.000 лежајева зависи од ђачких екскурзија, али и превозници који су децу одвозили и довозили.

Директор Управе за јавне набавке др Предраг Јовановић поводом примене Закона о јавним набавкама за ђачке екскуризије појашњава да законски није предвиђено да се оне спроводе само ако извор финансирања представљају средства из буyета Србије већ да то могу бити и друга средства финансирања. Постоји законска обавеза да се уговор о јавним набавкама, као теретни уговор, закључује у писаној или електронској форми између наручиоица и понуђача. Теретни уговори су, сматра Јовановић, они код којих једна страна – као што је школа – даје накнаду за извршене обавезе друге стране, тј.туристичке организације, те су они обавезни да закључе уговор о купопродаји, уговор о закупу или уговор о делу.

У упутству за школе, додаје Јовановић, наведено је да је школа дужна да објави оглас у једним новинама које имају тираж на територији целе Србије, а може и на Порталу јавних набавки и на интернет-страници, да у тексту огласа школа наводи где и до којег рока туристичке агенције могу преузети упутство за формирање понуде, да рок за преузимање упутства не може бити дужи од десет ни краћи од пет дана од дана објављивања огласа. Одлука о избору понуђача доноси се најкасније десет дана од дана истека рока за подношење понуде, а туристичка агенција мора да поседује лиценцу министарства надлежног за послове туризма и да испуњава друге законске услове. Припрему огласа, упуства и отварање понуде и избор понуђача обавља комисија школе, а могу му присуствовати представници понуђача. Комисију школе чине директор и чланови савета родитеља за ученике за које се организује екскурзија. Раду комисије присуствује и шеф рачуноводства школе ради пружања стручне помоћи. Одлуку о избору понуђача комисија доноси већином гласова од укупног броја чланова, а избор најбољег понуђача врши се када се утврди да постоје најмање три понуде које испуњавају све услове наручиоца.

Родитељски динар подлеже јавној набавци

Уговор с одабраним понуђачем, односно туристичком агенцијом, мора да садржи појединачну и укупну цену према броју ученика, начин плаћања, услове задржавања износа гаранције, податке о водичу, здравственој заштити у броју гратиса, врсту, тип и категорију смештаја, број оброка и врсту и тип превоза. Школа, напомиње директор Јовановић, може планирати и организовати излете, екскурзије и наставу у природи, а један од извора финансирања може бити и родитељски динар за ваннаставне активности. Но, школа као наручилац и у том случају има обавезу да за набавку екскурзије спроводи поступак јавне набавке уколико се родитељски динар за то уплаћује на рачун школе.

Извор:   Дневник

O Milan Trbović

Pročitajte

Измене Кривичног законика у циљу веће заштите просветних радника

Београд, 16. мај 2024. Министарка просвете у Влади Републике Србије Славица Ђукић Дејановић и министарка ...