Početna » Новости » U osnovnim školama nova pravila i za petice

U osnovnim školama nova pravila i za petice

Od ove školske godine u osnovnim školama primenjuje se nov Pravilnik o ocenjivanju, koji precizira uslove za zaključivanje ocena, propisuje način upisivanja ocena iz pismenih provera znanja u dnevnik, poništavanje tih provera…

U odnosu na pravilnik iz 2011. godine, po kojem se do sada ocenjivalo, novi ima precizniju skalu za brojčano ocenjivanje i tačno definisane razlike između ocena, a jasnije i preciznije definiše i uslove pod kojima se zaključuju ocene iz nastavnih predmeta. Tako, recimo, zaključena ocena ne može biti veća od najveće pojedinačne ocene u dnevniku, to jest ukoliko učenik u dnevniku nema nijednu peticu, ona se može zaključiti samo ukoliko je aritemtička sredina ocena iz dnevnika najmanje 4,5.

Po novom Pravilniku, pismeni na kojem više od polovine učenika u razredu dobije jedinicu se poništava, i to ne samo za one koji su dobili jedinicu nego i za ostale nezadovoljne ocenom koju su dobili. Od ove školske godine osnovci i njihovi roditelji imaju pravo i da vide pismeni zadatak i čuju nastavnikovo obrazloženje ocene, a svaki nastavnik dužan je da ocenu iz pismene provere znanja u dnevnik unese u roku od osam dana jer će se u suprotnom ta provera poništiti. Novina je i da se ubuduće u dnevnik neće moći upisivati ocene s kontrolnih koji traju 15 minuta ili manje. Vladanje se po novom pravilniku ocenjuje brojčano, i to na kraju prvog i na kraju drugog polugodišta i ta ocena ulazi učeniku u prosek, od šestog razreda, dok je do tada ta ocena opisna. Ocenu iz vladanja sada, na predlog odeljenskog starešine, donosi odeljenjsko veće.

Propisano je i da se za ispitivanje učenika koji nemaju dovoljan broj ocena zbog opravdanog odsustvovanja s časova organizuju posebni časovi. O tom ocenjivanju, koje mora biti u polugodištu u kojem su i izostanci nastali, ubuduće će, osim nastavnika i učenika, prisustvovati i razredni starešina, te pedagog ili psiholog škole.

Po rečima nadležnih u Ministarstvu prosvete, novi pravilnik trebalo bi da ispravi nedostatke starog u delovima u kojima je on neprecizan, ali i da omogući veću transparentnost ocena.

D. Devečerski

Izvor: Dnevnik

O Jasmina Čekerevac LJubičić

Pročitajte

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ 22. 03. 2024.