Početna » Новости » Упутство Министра за запошљавање просветних радника

Упутство Министра за запошљавање просветних радника

Поштоване колеге, председници основних организација СПРВ,

потребно је да ово стручно упутство министра (приказано испод овог текста), прочитате, преузмете са сајта, одштампате и дате на увид свим колегама у школи заинтересованим за допуну норме радног ангажовања.

Посебно је битно у овом упутству министра, да је запослени радник који је технолошки вишак или ради са непотпуном радном нормом  након објављивања листе радника за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба на веб – сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја (објвљеној најкасније до 07.09.2016. године) дужан да се у року од 2 радна дана  након објављивања листе слободних радних места писменим путем обрати школама у које жели да буде преузет.

Најбољи начин је да заинтересовани радници за преузимање одштампају захтев за преузимање у 2 примерка и да један предају школи а други примерак заведен са деловодним печатом школе задрже код себе као писмени доказ да су се обратили директору школе у којој желе да буду преузети.

Директори школа имају рок 4 дана након објављивања листе слободних радних места, да изврше избор за преузимање радника, који су се обратили школи да буду преузети на одређени проценат радног ангажовања.

Радне подгрупе на нивоу школских управа решавају сва питања у вези са преузимањем просветних радника. Све нејасноће и проблеме у вези са преузимањем наших чланова синдиката можете поставити председнику СПРВ или контактирати представнике нашег републичког синдиката – СрпС у радним подгрупама при школским управама.

 

Захтев за преузимање радника који су технолошки вишак можете преузети  ОВДЕ.

Захтев за преузимање радника са непуном нормом можете  преузети  ОВДЕ.

СТРУЧНО УПУТСТВО МИНИСТРА:

O Milan Trbović

Pročitajte

Измене Кривичног законика у циљу веће заштите просветних радника

Београд, 16. мај 2024. Министарка просвете у Влади Републике Србије Славица Ђукић Дејановић и министарка ...