Početna » Новости » Уставни суд суспендовао пензионисање жена због старости

Уставни суд суспендовао пензионисање жена због старости

БЕОГРАД – Уставни суд Србије обуставио је примену одредби Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, које се односе на пензионисање жена због навршених одређених година живота, до доношења коначне одлуке о спорним питањима.

То значи да ниједна жена због старости неће моћи да буде пензионисана „као вишак запослених”, док Уставни суд не донесе коначну одлуку о предлогу за оцену уставности спорне одредбе Закона.

Примена одредбе, којом се прописује законски основ за престанак радног односа због навршења одређених година живота, а која се односи само на жене, спорна је са становишта Устава и забране дискриминације по основу пола, због чега може да има неотклоњиве штетне последице, сматра Уставни суд.

„Имајући у виду да почетак примене спорног члана 20. Закона има за последицу утврђивање престанка радног односа лицима која испуњавају услове предвиђене овим одредбама, те да мере рационализације броја запослених у јавном сектору подразумевају укидање појединих радних места или смањење броја запослених у субјектима на које се Закон примењује, Уставни суд је оценио да ове околности представљају неотклоњиве штетне поседице за лица на која би се спорне одредбе примениле”, наводи се у информацији објављеној на сајту суда.

Због тога, како стоји у информацији, постоје оправдани разлози да се, до доношења коначне одлуке о спорним питањима, обуставе од извршења појединачни акти који би били донети на основу тих одредаба

Ова привремена одлука Уставног суда донета је поводом заједничког предлога овлашћених предлагача, којим је пред Уставним судом покренут поступак за оцену уставности одредаба члана 20. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Тим поводом је Уставни суд је на данашњој седници донео решење којим се обуставља извршење појединачних аката који би били донети на основу спорних законских одредаба.

У информацији суда се прецизира да је анализирајући оспорене одредбе у контексту закона којима се, са једне стране, уређује равноправни статус запослених у јавном сектору и са друге стране, закона којим се уређује стицање права на старосну пензију, Уставни суд утврдио да се спорним одредбама уређује институт престанка радног односа по сили закона, као један од начина смањења броја запослених у јавном сектору.

Такође је утврдио да је основ престанка радног односа у овом случају испуњење услова за старосну пензију и да по овом основу радни однос може да престане само женама, а не и мушкарцима запосленим у јавном сектору.

Зато је Уставни суд оценио да је прописивање законског основа за престанак радног односа због навршења одређених година живота, које се односи само на жене и којим се, индиректно, једно законско право (право на старосну пензију под повољнијим условима у погледу навршених година живота) претвара у основ престанка радног односа, спорно са становишта Уставом гарантоване забране дискриминације по основу пола.

Такође је како се наводи посредно спорно и са становишта Уставом зајемчене доступности свих радних места свима под једнаким условима, навео је Уставни суд.
Танјуг

O Milan Trbović

Pročitajte

Измене Кривичног законика у циљу веће заштите просветних радника

Београд, 16. мај 2024. Министарка просвете у Влади Републике Србије Славица Ђукић Дејановић и министарка ...