Početna » Pitanja članova » Законске обавезе послодавца и запослених

Законске обавезе послодавца и запослених

– Да ли је школа која има свој сајт обавезна да своја званична документа (Годишњи план рада, Правилници и др.) убаци на тај сајт да би га сви видели или не?

 

ОДГОВОР:

Колико је мени познато, не постоји изричита законска обавеза Ваше школе да на свом сајту објави званична документа, која Ви наводите, али је то за очекивати да уради, обзиром да би то требало да буде један од главних разлога постојања сајта.

Међутим, сва лица (а то су свакако и сви запослени у Вашој школи) који имају правни интерес, имају право да изврше увид и копирају о свом трошку нека или сва документа која сте Ви навели, и то су одговорна лица у Вашој школи дужна да им обезбеде у разумном року, на погодан начин.

– Радим у основној школи на радном месту наставника. Кад сам се запослио имао сам завршену средњу школу (IV степен), у 2012. сам дипломирао на факултету (VII степен)

Моје питање: Од ког момента остварујем право на вишу зараду (као VII степен), да ли од момента дипломирања или који је други релевантни моменат?

 

ОДГОВОР:

Моментом дипломирања, Ви сте стекли право да о томе обавестите званично Вашу школу и да од тада затражите да Вам се обрачунава и исплаћује зарада, која је у складу са Вашим радним местом и достигнутим нивоом стручне спреме.

Ако сте тако поступили, имате право да од тог момента (званичног писменог обавештавања послодавца) користите ово право, а ако то до сада нисте учинили, стичете то право од момента када тако поступите.

 

Др Миодраг Бранков адвокат

 

– Молим Вас да ми одговорите да ли радник (бивши директор – други мандат) укокико је био запослен са 40% на неодређено време као наставник географије , а 60% на одређено време – као помоћник директора -требао бити стављен на листу Школске управе без обзира што је имао пун фонд часова у тренутку када је престао бити директор или тек онда када је престао бити помоћник па остао нераспоређен са 60% радног времена.

 

ОДГОВОР:

 

Такав запослени је требао бити стављен на листу Школске управе тек када је престао бити помоћник па је остао нераспоређен са 60% радног времена.

 

Др Миодраг Бранков адвокат

 

O Kancelarija SPRV

Pročitajte

Godišnji odmor

PITANJE: Da li zaposleni nastavnik skole koji je stekao uslov za penziju, i ide u ...