Početna » PKU i tumačenje PKU

PKU i tumačenje PKU

Sporazum o produženju PKU na tri godine

Detaljnije »

Važeći PKU do 05.03.2022. godine

Detaljnije »

Tumačenje važećeg PKU od strane Komisije od 17.12.2019. godine

Detaljnije »

Tumačenje PKU od strane Komisije od 09.12.2015. godine

Detaljnije »

Tumačenje važećeg PKU od strane Komisije od 15.10.2015. godine

Detaljnije »

Tumačenje važećeg PKU od strane Komisije do 28.09.2015. godine

Detaljnije »

Postupak bodovanja u školama

Detaljnije »