Početna » Новости » Potrebna dokumentacija za utuživanje radi ostvarivanja prava na topli obrok i regres i uvećanje naknade za rad sa učenicima sa posebnim potrebama

Potrebna dokumentacija za utuživanje radi ostvarivanja prava na topli obrok i regres i uvećanje naknade za rad sa učenicima sa posebnim potrebama

Poštovani članovi SPRV,

          Molimo članove zainteresovane za utuživanje radi naplate naknade za topli obrok i regres za godišnji odmor (kojima se isplaćuje minimalna zarada), odnosno za utuženje radi naplate uvećane naknade za rad sa učenicima sa posebnim potrebama da pažljivo i u celosti pročitaju ovo saopštenje.

         Izvesno je da se  „presuda Vrhovnog kasacionog suda za IOP“ odnosi na učiteljicu, koja je svaki dan i svaki radni čas radila sa detetom sa posebnim potrebama, a ne i za nastavnika predmetne nastave koji ima nekoliko radnih časova nedeljno sa decom sa potrebnim potrebama. Za predmetne nastavnike u školama, koji imaju određeni broj radnih časova u toku meseca sa decom sa posebnim potrebama, svaki postupajući sudija treba da zauzme stav o uvećanoj mesečnoj zaradi za taj rad. Za utuživanje regresa za godišnji odmor i topli obrok postoji „pozitivna presuda Vrhovnog kasacionog suda za zaposlene sa minimalnom zaradom“.

         Sa druge strane SPRV je sindikat sa ozbiljnim ugledom i sad već bogatom praksom u zastupanju interesa svojih članova. Cilj nam je da nemamo nezadovoljne članove našim pravnim uslugama i da svakom obespravljenom članu rešimo problem. To je jedini način da naš sindikat još dugo traje i da se omasovi.

         Stoga, mi  garantujemo da ćemo uraditi sve što je u našoj moći, da dobijete najbolje pravno zastupanje pred sudom i da ćemo preduzeti sve što je do nas, kako bi se ti sporovi rešili povoljno po naše članove! Stoga molimo zainteresovane članove SPRV, da nam dostave potrebnu dokumentaciju:

1. Za vođenja sudskog spora radi isplate naknade za topli obrok i regres za godišnji odmor za one zaposlene kojima se isplaćuje minimalna zarada:

1. Fotokopiju/očitanu ličnu kartu, fotokopiju bankovne kartice, izvod iz MKV u slučaju promene prezimena u toku radnog odnosa.

2. Rešenje o zasnivanju radnog odnosa ili ugovor, potvrda o radu na određeno ili neodređeno vreme.

3. Zahtev za isplatu – ukoliko je zaposleni isti podneo (poželjno).

4. Isplatne listove tj.  obračune zarada za period za koji se traži uvećanje zarade a najviše za tri godine   unazad.

5. Broj telefona, email i adresa podnosioca tužbe.

2.  Za vođenja sudskog spora radi isplate razlike zarade na ime uvećanja za rad po IOP-u, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju za svakog zainteresovanog zaposlenog u po tri primerka: 

1. Fotokopiju/očitanu ličnu kartu, fotokopiju bankovne kartice, izvod iz MKV u slučaju promene prezimena u toku radnog odnosa.

2. Rešenje o zasnivanju radnog odnosa ili ugovor, potvrda o radu na određeno ili neodređeno vreme.

3. Odluku o prihvatanju predloga za utvrđivanje prava na IOP  (poželjno).

4. Individualno obrazovni plan (IOP) sa planom tranzicije, podacima o rezultatima vrednovanja IOP-a.

5. Radni materijal za period za koji se traži uvećanje zarade a najviše za protekle tri godine.

6. Odluka o daljoj primeni, izmenama i dopunama IOP-a ili prestanku potrebe za IOP-om (poželjno).

7. Zahtev za isplatu – ukoliko je zaposleni isti podneo (poželjno).

8. List papira sa taksativno navedenom školskom godinom, inicijalima deteta, odnosno dece sa kojima je rađeno po IOP-u, razred i odeljenje u koje je išlo ili i dalje ide dete sa kojim je rađeno po IOP-u.

9. Isplatne listove tj obračune zarada za period za koji se traži uvećanje zarade a najviše za tri godine unazad.

10. Broj telefona, email i adresa podnosioca tužbe.

                                                                                                Pravni tim SPRV

O Milan Trbović

Pročitajte

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТИ МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ 22. 03. 2024.