Početna » Pravna pomoć » Pravne usluge i zastupanje članova SPRV

Pravne usluge i zastupanje članova SPRV

Član SPRV u vezi sa ostvarivanjem svojih prava u obrazovnoj ustanovi u kojoj je zaposlen ima sledeće pogodnosti:

1. Besplatno pravno savetovanje

2. Besplatno pisanje sledećih akata: Zahteva direktoru ustanove, Prigovora školskom, odnosno upravnom odboru ustanove, Zahteva inspekciji za rad, odnosno prosvetnoj inspekciji.

3. Besplatno zastupanje advokata tj. pravnog savetnika sindikata ukoliko u dogovoru sa advokatom pokrene sudsi spor protiv poslodavca. To znači, da advokat, pravni savetnik sindikata besplatno zastupa člana sindikata na sudskim ročištima.

Ukoliko ishod tog sudskog spora bude negativan po člana sindikata, onda član sindikata plaća sve sudske troškove ovog sudskog spora suprotnoj strani, ali ne plaća troškove zastupanja advokata, pravnog savetnika sindikata, koji ga je zastupao u tom sporu!

Dodatne informacije u vezi sa uslugama i zastupanjem članova SPRV možete dobiti na telefone: 021/6624-421  i  064/8500383.

 

Kancelarija SPRV

O Kancelarija SPRV