Početna » Новости » Стид нас је због Уредбе Владе РС о коефицијентима од 04.03.2021. године

Стид нас је због Уредбе Владе РС о коефицијентима од 04.03.2021. године

У Уредби Владе PC о изменама и допунама уредбе о коефицијентима за обрачун плата запослених у јавним службама Сл. Гласник 19/2021. (у даљем тексту: „УРЕДБА Владе РС“) од 04. 03. 2021. је регулисан начин плаћања материјалне надокнаде само за рад наставника у специјалним школама уз додатак да се у редовним школама где су формирана одељења само за ученике са сметњама у развоју и где се настава  изводи за све ученике по ИОП-у 1 или ИОП-у 2, плаћају наставници са увећаном месечном платом од 10%.   

Таквом УРЕДБОМ  материјално се не вреднује  рад  наставника у редовним одељењима са ученицима по ИОП-у, који захтева додатне обавезе са специфичним, знатно отежаним условима рада, јер наставник у истом одељењу и  на истом часу,  мора да обезбеди квалитетан процес наставе, како са редовним ученицима тако и са ученицима, односно учеником,  са сметњама у развоју. Неплаћањем рада ових наставника, они се  доводе у неравноправан и дискредитујући положај у односу на наставнике који  раде у одељењима, где се настава изводи само са ученицима са сметњама у развоју!

Ова УРЕДБА вређа достојанство наставника и ствара у нама осећање трансфера блама, јер  ми, наставници, стидимо се због недостатка стида оних који су донели ову УРЕДБУ! Штеде државне паре на инклузији образовања. Распореде по једног или два ученика у редовним одељењима, тако да нема формираног одељења са ученицима са сметњама у развоју, па онда решавају проблем плаћања наставника за те ученике, тако што тих наставника нема на платном списку. Наставу реализују наставници у редовним одељењима, који за тај рад нису плаћени! Свака част. „Решен проблем“. Један од најважнијих циљева инклузивног образовања је промовисање инклузивног друштва и промовисање инклузивног образовања за све ученике у школи, а промотери ефикасног инклузивног образовања – наставници у редовним одељењима, где има ученика по ИОП-у без материјалне надокнаде  за додатни и савесни рад.  Да ли је то та СТРАТЕГИЈА У ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ до 2030. године?! Ово што раде одговорни за наш образовни систем је урушавање истог, још до краја непотонулог система  образовања. СТРАТЕГИЈА образовања и васпитања РС ће вероватно дочекати  2030. годину, само се питам шта ће бити са ОБРАЗОВАЊЕМ?! А можда то и није тако битно и можда ја из угла наставника превише лично гледам на те ствари …..

Председник СПРВ, Милан Трбовић, проф.

O Milan Trbović

Pročitajte

Измене Кривичног законика у циљу веће заштите просветних радника

Београд, 16. мај 2024. Министарка просвете у Влади Републике Србије Славица Ђукић Дејановић и министарка ...