Početna » Новости » ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ОБЈАВЉЕНИХ ЛИСТА АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ТЕХНОЛОШКОХ ВИШКОВА

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ОБЈАВЉЕНИХ ЛИСТА АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ТЕХНОЛОШКОХ ВИШКОВА

Поштоване колеге,

данас смо добили допис од Помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих Снежане Марковић, који вам овим путем саопштавамо.

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ОБЈАВЉЕНИХ ЛИСТА АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ТЕХНОЛОШКОХ ВИШКОВА У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

Кроз јединствени информациони систем прикупљени су подаци из школа о систематизацији радних места и потребама школа за кадровима у школској 2016/2017. години и утврђено је да постоји потреба за 99.972 систематизованих радних места прерачунатих на пуну норму, за наставнике и ваннаставно особље.

Укупан број ангажованих запослених радника на неодређено време, а везано за норму, је 81.546. Слободних норми које нису везане ангажовањем на неодређено време је 18.426.

Подаци показују да је у систему 14.813 запослених са непотпуном нормом, а да би они употпунили норму потребно је 4041 радних места. Запослених у статусу технолошког вишка има 4.876, а број технолошких вишкова прерачунатих на број радних места је 1.459. Дакле, потребно је око 5.500 радних места за збрињавање технолошких вишкова и употпуњавање норме запослених са непуном нормом, што је много мање од 18.500 расположивих радних места. Преосталих 13.000 радних места на располагању је за запошљавање на одређено време.

Попуњавање слободних радних места прате радне подгрупе при школским управама које чине руководиоци школских управа, саветници за обављање финансијско-материјалних послова за подручје ШУ, представници директора школа и репрезентативних синдиката. Подгрупе о свом раду и евентуалним проблемима извештавају Централну радну групу за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања коју чине представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и четири репрезентативна синдиката. Подгрупе и Радна група се старају да се слободна радна места попуњавају по приоритетима који су одређени Посебним колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и који даје предност запосленима за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба, што неформално називамо технолошким вишковима (односно „Листом А“). Следећи на листи приоритета су запослени који су засновали радни однос са непуним радним временом („Листа Б“).

Такође, приликом доношења конкретних решења у решавању проблема технолошких вишкова поштују се како Закон о основама система образовања и васпитања, тако и други релевантни прописи.

Радним подгрупама препоручено је да сагледају ситуације и нађу оптимално решење за укрупњавање норме. У том смислу дају се препоруке за прелазак из једне у другу установу нпр. ради укрупњавања или употпуњавања норме, а у циљу решавања појединачних породичних проблема (нега болесног детета или брачног друга, потреба да пружањем подршке члану породице са посебним потребама и сл.). Посебан колективни уговор не препознаје проблем запослених који раде у три школе, а имају потребу да промене школу и укрупне норму, као ни проблем школа које на једном радном месту имају по неколико запослених са по делом норме. Са циљем налажења ефикасних решења, све појединачне случајеве ће разматрати подгрупе, а потом и Радна група. Препоручује се наставницима да своје молбе упуте радним подгрупама на територији своје школске управе, а директорима да дају свој допринос у решавању ових проблема.

Тренутно су објављене листе са стањем на дан 31.8.2016. Школе, радне подгрупе и заинтересовани запослени, сада су у процесу прераспоређивања, након чега ће школе унети ново стање које ће бити објављено на истој веб адреси као и тренутно актуелне листе: https://dositej.mpn.gov.rs/slobodnamesta/

С поштовањем,
Снежана Марковић

Помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

 

 

O Milan Trbović

Pročitajte

Измене Кривичног законика у циљу веће заштите просветних радника

Београд, 16. мај 2024. Министарка просвете у Влади Републике Србије Славица Ђукић Дејановић и министарка ...