Početna » Propisi » Kako se uvećava mesečna plata predsedniku sindikata u školi

Kako se uvećava mesečna plata predsedniku sindikata u školi

Predsedniku reprezentativne sindikalne organizacije ustanove, koja pripada reprezentativnom sindikatu potpisniku Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama  i domovovima  učenika (PKU), u skladu sa članom 56. PKU  uvećava se mesečna plata na sledeći način:

Ako u školi ima više od 50% zaposlenih koji su  članovi sindikata, onda se mesečna plata predsednika sindikata u školi uvećava za 12%, bez obzira na broj postojećih sindikata u školi.

Ako  u školi ima manje od 50% zaposlenih (ZAPOSLENI)  koji su članovi sindikata (ČLANOVI), onda se mesečna plata predsednika sindikata uvećava za procenat (PROCENAT), bez obzira na broj postojećih sindikata u školi,  prema sledećoj formuli:

PROCENAT = (ČLANOVI / (50%+1) ZAPOSLENI)  ·  12%

Na primer: Ako je u školi zaposleno 75 radnika i ima 32 člana sindikata (manje od 50% zaposlenih), onda se procenat uvećanja mesečne plate predsednika sindikata u školi računa prema gore navedenoj formuli:

PROCENAT = (32 / 38) · 12%

PROCENAT= 10,11%

Info SPRV

O Milan Trbović

Pročitajte

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања ...