Početna » Новости » ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Са састанка одржаног 28.08.2012. године са почетком у 12 часова, у просторијама Министарства финансија и привреде, између представника репрезентативних синдиката у просвети и науци и представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства финансија и привреде, где је тема разговора била о побољшању материјалног положаја запослених у просвети и науци.

Након излагања Министара финансија и привреде Млађана Динкића о финансијској ситуацији у земљи, синдикати су се укључили у разговор излажући своје захтеве о побољшању положаја за запослене у образовању.

 

Синдикат радника у просвети Србије тражио је:

Да се за 10. месец исплати повећање плате за инфлацију за првих 6 месеци ове године која износи преко 5%, а предвиђена је Законом о буџету.

Да се изврши корекција коефицијената у односу на минималну загарантовану зараду за све категорије сручне спреме и да однос између највише и најниже зараде буде 1:3, као што је било 2008. године.

Да се исплате јубиларне награде.

Да се исплате једнократне новогодишње, односно светосавске награде.

Да се отпремнине за запослене у Војводини исплати јер оне нису исплаћене последње 2 године који су отишли у пензију.

Да држава обезбеди средства за социјални програм.

После излагања и осталих репрезентативних синдиката који су имали сличне захтеве Министарство за финансије и привреду и Министарство просвете, науке и технолошког развоја у име Владе Републике Србије нам је понудило Протокол који вам достављамо уз ово образложење, допуњен седмом тачком: коју ће они формулисати и сложили су се да се корекција коефицијената за минимални лични доходак коригује, а да однос у зарадама у наредне три године буде 1:3 у односу на седми степен стручности, и то почев од 2014. године. У 2013. години предлаже се да буде повећање једино у априлу месецу за 2%.

Тумачења појединих синдиката да ће корекција коефицијената почети од 2013. године није предлог који је предложила Влада.

Узимајући у обзир наведене чињенице за овај Синдикат наведени Протокол је не прихватљив, зато ћемо ми на седници Главног одбора који ће се одржати 1.09.2012. године у просторијама Синдиката, тражити од ресорних министастава повећање цене рада у десетом месецу 5%, а да се корекција коефицијета почне вршити од 2013. године, а не од 2014. године. Што би значило да би годишња корекција коефицијената била 15%.

И даље ћемо тражити да се исплаћују јубиларне награде и једнократне новогодишње, односно светосавске награде.

O Kancelarija SPRV

Pročitajte

Измене Кривичног законика у циљу веће заштите просветних радника

Београд, 16. мај 2024. Министарка просвете у Влади Републике Србије Славица Ђукић Дејановић и министарка ...