Početna » Propisi » Pravilnici u školama » ПРАВИЛНИК О ВРСТИ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ПОМОЋНИХ НАСТАВНИКА У СТРУЧНИМ ШКОЛАМА

ПРАВИЛНИК О ВРСТИ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ПОМОЋНИХ НАСТАВНИКА У СТРУЧНИМ ШКОЛАМА

Правилник o врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама можете преузети овде.

O Kancelarija SPRV

Pročitajte

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања ...