Početna » Новости » Јавнa расправa о Нацрту Закона о уџбеницима и другим наставним средствима

Јавнa расправa о Нацрту Закона о уџбеницима и другим наставним средствима

Програм јавне расправе о Нацрту Закона о уџбеницима и другим наставним средствима

На основу члана 41. став 1. Пословника Владе („Службени гласник РС“, бр. 61/2006, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10 , 20/11,37/11 и 30/13),

Одбор за јавне службе одређује

 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

 

О НАЦРТУ ЗАКОНА О УЏБЕНИЦИМА И ДРУГИМ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА

 

У поступку припреме закона којим се уређује припремање, одобравање, издавање и избор уџбеника и других наставних средстава у области образовања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја спроводи јавну расправу о Нацрту закона о уџбеницима и другим наставним средствима (у даљем тексту: Нацрт закона).

Учесници у јавној расправи су сви заинтересовани субјекти у области образовања и васпитања, јавни и приватни издавачи, стручна друштва, стручна тела, органи, установе, савети и заводи и друге заинтересоване стране.

Јавна расправа о Нацрту закона о уџбеницима и другим наставним средствима биће одржана од 31. маја до 20. јуна 2013. године.

Нацрт закона о уџбеницима и другим наставним средствима биће објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству просвете, науке и технолошког развоја на следеће е-маил адресе: vesna.lukic@mpn.gov.rs и natasa.mujagic@mpn.gov.rs, или поштом, на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина22-26, Београд.

Трибина о предложеном Нацрту закона биће организована у Београду, 12. јуна 2013. године у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

По окончању јавне расправе Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће сачинити Извештај о одржаној јавној расправи.

Програм јавне расправе о Нацрту закона о уџбеницима и другим наставним средствима доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја ради реализације.

Број: 011-3799/2013-1

У Београду, 28. маја 2013. године

ОДБОР ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

Проф. др Славица Ђукић-Дејановић

Извор: Министарство просвете, науке и технолошкоg razvoja

O Kancelarija SPRV

Pročitajte

Измене Кривичног законика у циљу веће заштите просветних радника

Београд, 16. мај 2024. Министарка просвете у Влади Републике Србије Славица Ђукић Дејановић и министарка ...