Početna » Pitanja članova 2017 » Солидарна помоћ

Солидарна помоћ

– Поштовани, радим у гимназији, која је ваша чланица. Благајница из моје школе ме је обавестила да имам права на солидарну помоћ, по члану 28. Колективног уговора јер сам дуже од три месеца на боловању. Људи из општине кажу да немам јер је то трудничко боловање. Молим Вас да ми помогнете и објасните шта и како да урадим, да остварим своје право, ако га имам, наравно.

Колико ја видим овде нема посебног тумачења шта је боловање,према

томе подразумева се да је моје боловање одржавање трудноће у складу

са овим чланом ПКУ.

Проблем настаје што општина не тумачи друго стање као основ за исплату солидарне помоћи, али то не желе писмено да документују.

ОДГОВОР:

У Посебном колективном уговору за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (“Службени гласник РС“ бр. 12/2009 и 67/2011) члан 28. пише да је послодавац дужан да запосленом, по основу солидарности, исплати помоћ у случају

1) смрти брачног друга или детета – у висини трошкова сахране према приложеним рачунима до неопорезивог износа;

2) настанка трајне тешке инвалидности – у висини две просечне плате;

3) боловања дужег од три месеца – у висини једне просечне плате;

4) у случају набавке медицинских помагала или лекова – у висини једне просечне плате.

У случају смрти запосленог, породица има право на накнаду трошкова

сахране према приложеним рачунима, до неопорезивог износа.

Просечна плата из става 1. овог члана је просечна плата по запосленом

у установи у претходном месецу, односно просечна зарада исплаћена у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец исплате солидарне помоћи, према

последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике,ако је топовољније по запосленог

Како је директор школе Ваш послодавац, потребно је да писменим путем од директора затражите Ваша права која имате по Посебном колективном уговору у виду захтева.Уколико Вам он не одговри у року од 8 дана или одговори негеативно од дана подношења захтева, потребно је да поднесете приговор Школском одбору. Уколико Вам ни они не одговоре или одговоре негативно имате право да поднесете тужбу надлежном суду у року од месец дана.

Вас не треба да интересује тумачење запослених у Вашој општини.

По закону имате право да отворите боловање из разлога болест или компликација у вези са одржавањем трудноће. Боловање ће трајати онолико колико траје спреченост за рад.

O Kancelarija SPRV

Pročitajte

Диплома: Професор разредне наставе

Поштовани, Обраћамо Вам се поводом насталог проблема, везаног за издавање дипломе, односно покушаја промене назива ...